Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Reportage
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 • miljöpolicy

  För miljön, våra kunder
  och våra anställda

  Mälby Bioenergi och Skog AB skall som köpare av skogsråvara, brukare av skogsmark samt säljare av förädlade träprodukter, verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

   

  Vi uppnår detta delvis genom att uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC och FSC krav och intentioner.

  Därtill förvissar vi oss om att inköpt råvara icke härstammar från:

  • Illegala avverkningar
  • Skogar med höga bevarandevärden
  • Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks
  • Skogar med genetiskt manipulerade träd
  • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke- skoglig markanvändning.

   

  Utöver detta ska vi bedriva verksamheten och förbättringsarbete så att eventuell negativ miljöpåverkan minskar. Anskaffa råvara till största möjliga andel från miljöanpassat, certifierat skogsbruk och verka för att denna andel ökar. Personalen utbildas och informeras så att de kan uppfylla innehållet i denna policy.

   

  Läs vår miljöpolicy i sin helhet

  KOMMA IGÅNG

  Det ska vara enkelt att äga skog. Vi visar dig hur.

  Många upplever frågetecken kring sitt skogs- och markägande. Mälby Skog gör istället ditt ägande till enkel affär med en enda kontaktperson och utan onödiga mellanhänder.