Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Reportage
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 • Vårt synsätt

  Vi ser till helheten
  för din skogsgård

  Använd din skogsfastighet till mer än att endast sälja oförädlade råvaror! Mälby Skog hjälper dig att planera för hur just din fastighet kan användas på fler sätt, för ett mer effektivt nyttjande och hållbart skogsbruk.

  bakgrunden till vårt synsätt

  Vad menas med helheten?

  Mälby Skog strävar alltid efter att nyttja resurser på de mest effektiva och hållbara sätt som är möjligt. Genom att se bortom skogens alla träd, kan vi optimera hur din skogsgård förvaltas, förnyas och maximeras i sin användning.

  I praktiken innebär detta att skog och mark används på olika och kompletterande sätt — utifrån skogsägarnas egna behov och intressen. Det kan inkludera produktion av virke för industrin, jakt och fiske för rekreation, skydd av biologisk mångfald, turism och friluftsliv, samt förnybar energiproduktion genom exempelvis vindkraft eller bioenergi. För oss innebär just helheten ett större värde än de enskilda delarna tillsammans. Vår helhetssyn syftar till att skapa en god balans mellan skogens ekonomiska, sociala och ekologiska funktioner för att uppnå en hållbar förvaltning av skogen – inte bara idag, utan även för kommande generationer. Genom att mer effektivt använda din fastighet skapas ett bättre värde på dina produkter samtidigt som spill, vrak och miljöpåverkan förminskas.

  Mälby Skog erbjuder en obruten produktionskedja med alla tjänster under ett och samma tak, något som ger oss kontroll och dig som skogsägare en optimerad vinst. Genom att undvika onödiga mellanhänder har du alltid en enda kontaktperson för de skogstjänster du behöver hjälp med.

  Mångbruket är en del av helheten

  Vi strävar alltid efter att inspirera våra kunder och leverantörer till att se möjligheter och potential i deras skogsägande. Tack vare att Mälby Skog styr hela produktionskedjan kan vi leverera helhetslösningar med samtliga tjänster under ett och samma tak.

  Genom att sätta upp en mång-/skogsbruksplan kan vi rådgiva våra kunder till ett optimerat nyttjande av mark och resurser för ett långsiktigt och hållbart skogsägande.

  Läs mer om Mälby Skog

  Intresserad av att sätta upp en mångbruksplan?

  Går du i tankarna att ta fram en mångsbruksplan? Jag hjälper dig att planera din mark och skog oavsett de dina intressen och behov.

  Ring Max på 076-109 08 20

  Max Hedlund

  Virkesköpare

  fördelar med VÅR HELHETSYN

  Ekonomisk lönsamhet

  Ökar skogsägarens inkomst genom att tillåta skogsgården producera flera produkter samtidigt. Till exempel kan gården användas till både virkesproduktion och jakt, vilket genererar intäkter både från virkesförsäljning från jaktavgifter.

  En hållbar balans

  Vår helhetssyn syftar till att skapa en god balans mellan skogens ekonomiska, sociala och ekologiska värden för att uppnå en hållbar förvaltning av skogen – idag och imorgon.

  Främja biologisk mångfald

  Mångbruk kan öka den biologiska mångfalden i skogen genom att skapa mer varierade livsmiljöer för djur och växter. Skogar kan användas för både skogsbruk och naturvård, vilket ökar utbudet av livsmiljöer och antalet arter.

  Visa alla våra skogliga tjänster

  CERTIFIERAD hållbarhet

  PEFC

  Vår PEFC (PEFC/05-32-7/V0929) -certifiering garanterar att våra tjänster utförs enligt de krav som ställs för ett ansvarsfullt skogsbruk. 
Vi ser till att din skog brukas på ett sätt som är både långsiktigt och hållbart.

  Visa PEFC-certifikat

  FSC

  Genom att vi är FSC® (FSC-C089427) -certifierade säkerställer vi att vårt skogsbruk tar hänsyn till både människa och miljö. 
Ett FSC-certifikat ger skogen mervärde och visar på ett ansvarsfullt skogsbruk.

  Visa FSC-certifikat

  Miljöpolicy

  Vårt mål och vision är att du ska känna dig trygg som skogsägare och med din skogsaffär. Mälby Skog står för kunskap, helhet och personlig service – där ett hållbart och långsiktigt ägande och förvaltande är en central del av vårt erbjudande.

  Läs vår miljöpolicy

  våra tjänster

  Ett brett utbud av
  skogliga tjänster

  Mälby Skog är ett fristående skogsbolag med stor kapacitet. Det gör att vi kan erbjuda en rad olika skogsbrukstjänster som rör ditt skogsinnehav, oavsett storlek på din fastighet.

  Se alla våra tjänsterKontakta en virkesköpare