Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Reportage
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 • Om Mälby Skog

  Hela kedjan, hela gården

  Mälby Skog är ett fullserviceföretag som ser till nyttan med hela din skogsgård. Vi styr hela kedjan med egen personal och hjälper dig skapa ett mer effektivt nyttjande på din skogsgård utan onödiga mellanhänder. Med en enda kontaktperson, ser vi till att ditt skogsägande blir en enkel och hållbar affär.

  Med avstamp i vårt helhetstänk kan vi erbjuda helhetslösningar som skogens samtliga resurser, samtidigt som du maximerar nytta och lönsamhet för din skogsfastighet. Oavsett om du vill fokusera ägandet mot jakt och rekreation eller virkesproduktion, hjälper vi dig att nyttja skog och mark på bästa sätt utifrån dina rådande förhållande och intressen.

  Läs mer om vårt synsätt

  INTE SOM ANDRA SKOGSBOLAG

  Vi gör saker lite annorlunda.
  Och därmed enklare.

  Alla tjänster under ett tak

  Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud under ett och samma tak, utan att det tillkommer kostsamma mellanhänder längs vägen. Resultatet blir ett arbetsflöde med full kontroll, med egenanställd personal och egna maskiner.

  En obruten produktionskedja

  Mälby Skog styr hela produktionskedjan vilket gör att du som kund inte behöver vänta på nästkommande del i projektet eller dess underleverantör. Vi styr hela arbetsflödet och utför alltid jobbet direkt utan långsamma ledtider eller avbrott.

  Samma kontaktperson hela vägen

  Tack vare att hela vårt tjänsteutbud finns inom samma bolag kan vi erbjuda dig en enda kontaktperson som följer dig genom arbetsflödet, från planering till att ditt timmer når sågverket.

  Anpassad aptering utifrån din skog

  Mälby Skog optimerar timmerandelen i avverkningen då vi äger och styr apteringen själva. Vi har inte en entreprenör som avverkar åt oss – våra egna piloter har istället tid att att utföra värdehöjande kap utifrån din unika skog.

  Ett bredare sortiment

  Mälby Skog styr flödet från hygge till industri och kan därför, med våra egna maskiner och lastbilar, plocka ut fler sortiment ur just din skog.

  Se vårt skogliga tjänsteutbud


  Vår personal

  Mälby Skog erbjuder helt egenanställd personal och tar ej in underleverantörer. Detta ger våra kunder bättre priser och snabbare arbetsflöden.

  Oavsett titel eller område, blir all vår personal samtidigt kontinuerligt utbildade — alla anställda är skogligt utbildade. All operativ personal ute på fältet som arbetar med någon form av värdehöjande åtgärder innehar dessutom guldkortet/virkesmätning.

  "Vi måste lära oss att anpassa oss till den värld vi lever i. Det är därför vi är så måna om att ta tillvara på all möjligheter som finns på skogsgården."
  Ronny Sjöqvist, grundare och VD Mälby Skog

  Vanliga frågor

  Varför är helheten en så viktig del för Mälby Skog?

  Vår helhetssyn syftar till att skapa en god balans mellan skogens ekonomiska, sociala och ekologiska värden för att uppnå en hållbar förvaltning av skogen – både idag och imorgon. Genom vårt mångbrukstänk utvecklas din fastighet och skapar ett bättre värde på dina produkter samtidigt som spill, vrak och miljöpåverkan förminskas.

  Vad skiljer Mälby Skog från sina konkurrenter?

  Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud under ett och samma tak, med egna maskiner och egen personal, utan kostsamma mellanhänder längs vägen. Utöver en anpassad aptering och planering utifrån just din skog erbjuder vi alltid en enda kontaktperson till våra kunder, vilket resulterat i ett kontrollerat och kostnadseffektivt utbud av alla skogliga tjänster som du kan tänkas behöva.

  Har Mälby Skog en egen industri?

  Nej, vi har inte en egen industri utan tar ut många olika sortiment utifrån hur just din skog ser ut. Dessa sortiment levererar vi till de olika industrier som använder dessa som huvudråvara. Vi nyttjar 100% av trädet och gör värdehöjande åtgärder hela vägen. Därtill får du som ägare bättre betalt för din skogs alla produkter.

  Kräver ni vissa volymer för att erbjuda era tjänster?

  Nej, i och med att vi äger våra maskiner och last- och timmer bilar kan vi erbjuda att ta ut mindre partier jämfört med våra konkurrenter. Vi jobbar också med många olika specialsortiment.