Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Reportage
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  Rådgivning inom jord, skog, jakt och skogsvägar

  Schysst rådgivning för dig som skogsägare

  Vi vill att det ska vara lätt att äga skog och hjälper dig med rådgivning inom allt som behövs för att din fastighet ska nå sin fulla potential.    

  Vi på Mälby Skog har lång erfarenhet och kunskap om hur man på bäst sätt brukar skogen, både för dig som skogsägare och naturen. Vi hjälper dig med rådgivning inom alla frågor som rör din skogs eller jordbruksfastighet.

  Mälby Skog är ett tryggt stöd till dig som skogsägare och kan hjälpa dig med alla frågor som rör din fastighet så att ditt skogsbruk når sin fulla potential. Vi jobbar alltid med långsiktig planering för att säkerställa att rätt insats görs vid rätt tidpunkt. Allt för att skapa en så god tillväxt som möjligt.

  Hos Mälby Skog får du en personlig kontakt som hjälper dig med allt som rör din fastighet. Vi har hela kedjan själva vilket innebär att det inte finns några mellanhänder som ta en del av avkastningen. Med egna maskiner och egen personal kan vi snabbt utföra alla typer av uppdrag som rör din fastighet. Då vi inte heller har någon egen industri kan vi sälja ditt virke till de industrier som betala bäst, vilket innebär mer kvar till dig som skogsägare.

   

  Behöver du någon att fråga när det gäller din skog och mark?

  Tillsammans tar fram en långsiktig planering för din fastighet utifrån dina önskemål och behov.

  Ring Ronny på 073-047 22 32

  Ronny Sjöqvist

  VD

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Förvaltning

  Vi hjälper dig att förvalta din skogsfastighet. Lönsamt, hållbart och enkelt!

  Läs mer

  Avverkningsuppdrag

  Vi hjälper dig med alla typer av avverkningsuppdrag utan onödiga mellanhänder. 

  Läs mer

  Ansökningar, avtal, avverkningsanmälningar och samråd med myndigheter

  Mälby Skog hjälper dig upprätta avtal, anmälningar och samråd med myndigheter.

  Läs mer

  Mångbruksplan och skogsbruksplan

  Få koll på din skog genom att göra en mångbruksplan eller skogsbruksplan. Utifrån planen vet vi vilka åtgärder som ska genomföras och när det ska ske. Allt utifrån dina mål som skogsägare.

  Läs mer

  Krossning av grot och trädelar

  Krossa grot och trädelar och omvandla resurser snabbt till användbar flis.

  Läs mer

  Bokföring, deklaration och bokslut för skogsägare

  Bokföring, deklaration och bokslut är alla viktiga aspekter av skogsägandet som säkerställer att ekonomin för skogsbruket är välorganiserad och uppfyller de regler och bestämmelser som finns.

  Läs mer

  Husbehovstäkt

  Vi hjälper dig som fastighetsägare att ansöka om tillstånd att ta upp en begränsad mängd naturmaterial från din egen fastighet för personligt bruk.

  Läs mer

  Flistransport

  Mälby Skog har alla typer av bilar för att kunna transportera råvaran efter utförd flisning eller krossning. Enkelt och smidigt!

  Läs mer

  Stubbrytning

  Stubbrytning och brytning av jordbruksmark är två viktiga processer för att förbättra markstruktur och bibehålla en god jordhälsa.

  Läs mer