Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Reportage
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  SKOGSDIKNING

  Investera i skogsdikning för en hälsosam skog

  Skapa en hälsosammare och mer produktiv skogsmiljö genom att förbättra markdräneringen.

   

  Genom att leda bort överskottsvatten från marken kan du enkelt förbättra markförhållandena i din skog. Detta minskar markfuktigheten och ger ökad markluftning, som förbättrar tillväxten hos träd och övrig vegetation. Dessutom bidrar skogsdikning till att förebygga skador på skogen som orsakas av fukt, till exempel rot- och stamdöd.

  För oss på Mälby Skog är det viktigt att skogsdikning utförs på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt. Vi hjälper dig att planera, utföra och övervaka skogsdikningen för att säkerställa att din skog fortsätter att må bra på lång sikt. Vi har koll på vilka tillstånd som behövs och när det är en effektiv åtgärd.

   

  Fördelar med skogsdikning

  • Förbättrad markdränering: Skogsdikning kan avlägsna överskottsvatten från marken och minskar risken för rot- och stamdöd.
  • Förbättrad markluftning: Ökad tillväxt hos träd och övrig vegetation.
  • Ansvarsfullt skogsbruk: Vi ser till att din skogsdikning går till på rätt sätt.

  Förbättra både dräneringen och luftningen för din mark

  Jag hjälper dig att direkt komma igång med skogsdikning utifrån de behov du har för din fastighet.

  Ring Patrik på 070-589 20 59

  Patrik Lennartsson

  Avverkningsledare

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Gallring

  Att gallra innebär att du tar bort träd av sämre kvalitet för att istället skapa bättre förutsättningar för andra träd. Ett vanligt körschema är att gallra mellan en och tre gånger under en omloppstid.

  Läs mer

  Bokföring, deklaration och bokslut för skogsägare

  Bokföring, deklaration och bokslut är alla viktiga aspekter av skogsägandet som säkerställer att ekonomin för skogsbruket är välorganiserad och uppfyller de regler och bestämmelser som finns.

  Läs mer

  Stubbrytning

  Stubbrytning och brytning av jordbruksmark är två viktiga processer för att förbättra markstruktur och bibehålla en god jordhälsa.

  Läs mer

  Skogsbilväg och vändplaner

  Skogsbilvägar och vändplaner är nödvändiga för att ge tillgång till avlägsna områden av skogen där avverkning och skötsel behövs.

  Läs mer

  Röjning

  Att röja vid rätt tillfälle är en enkel skogsåtgärd som lönar sig. Tillväxten för de stammar som lämnas kvar ökar och kostnaden för framtida gallring minskar.

  Läs mer

  Mångbruksplan och skogsbruksplan

  Få koll på din skog genom att göra en mångbruksplan eller skogsbruksplan. Utifrån planen vet vi vilka åtgärder som ska genomföras och när det ska ske. Allt utifrån dina mål som skogsägare.

  Läs mer

  Grotskotning

  Forsla bort hyggesrester både säkert och effektivt samtidigt som du förbättrar skogens ekosystem.

  Läs mer

  Förvaltning

  Vi hjälper dig att förvalta din skogsfastighet. Lönsamt, hållbart och enkelt!

  Läs mer

  Flistransport

  Mälby Skog har alla typer av bilar för att kunna transportera råvaran efter utförd flisning eller krossning. Enkelt och smidigt!

  Läs mer