Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  SKOGSDIKNING

  Investera i skogsdikning för en hälsosam skog

  Skapa en hälsosammare och mer produktiv skogsmiljö genom att förbättra markdräneringen.

   

  Genom att leda bort överskottsvatten från marken kan du enkelt förbättra markförhållandena i din skog. Detta minskar markfuktigheten och ger ökad markluftning, som förbättrar tillväxten hos träd och övrig vegetation. Dessutom bidrar skogsdikning till att förebygga skador på skogen som orsakas av fukt, till exempel rot- och stamdöd.

  För oss på Mälby Skog är det viktigt att skogsdikning utförs på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt. Vi hjälper dig att planera, utföra och övervaka skogsdikningen för att säkerställa att din skog fortsätter att må bra på lång sikt. Vi har koll på vilka tillstånd som behövs och när det är en effektiv åtgärd.

   

  Fördelar med skogsdikning

  • Förbättrad markdränering: Skogsdikning kan avlägsna överskottsvatten från marken och minskar risken för rot- och stamdöd.
  • Förbättrad markluftning: Ökad tillväxt hos träd och övrig vegetation.
  • Ansvarsfullt skogsbruk: Vi ser till att din skogsdikning går till på rätt sätt.

  Förbättra både dräneringen och luftningen för din mark

  Jag hjälper dig att direkt komma igång med skogsdikning utifrån de behov du har för din fastighet.

  Ring Patrik på 070-589 20 59

  Patrik Lennartsson

  Avverkningsledare, ägare

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Förvaltning

  Vi hjälper dig att förvalta din skogsfastighet. Lönsamt, hållbart och enkelt!

  Läs mer

  Husbehovstäkt

  Vi hjälper dig som fastighetsägare att ansöka om tillstånd att ta upp en begränsad mängd naturmaterial från din egen fastighet för personligt bruk.

  Läs mer

  Föryngringsavverkning

  En effektiv skogsbruksteknik som ger plats och möjlighet för en ny generation skog.

  Läs mer

  Certifiering av fastigheter

  Certifiering av skogsfastigheter är ett viktigt verktyg för att säkerställa hållbarhet och ansvarsfullhet inom skogsbranschen och garanterar en mer hållbar användning av skogsresurser.

  Läs mer

  Stubbrytning

  Stubbrytning och brytning av jordbruksmark är två viktiga processer för att förbättra markstruktur och bibehålla en god jordhälsa.

  Läs mer

  Virkestransport

  Mälby Skog transporterar allt ditt virke till slutkunden. Med egna lastbilar och egen personal ansvarar vi för hela transportkedjan, snabbt och säkert.

  Läs mer

  Skogsbilväg och vändplaner

  Skogsbilvägar och vändplaner är nödvändiga för att ge tillgång till avlägsna områden av skogen där avverkning och skötsel behövs.

  Läs mer

  Flistransport

  Mälby Skog har alla typer av bilar för att kunna transportera råvaran efter utförd flisning eller krossning. Enkelt och smidigt!

  Läs mer

  Rådgivning inom jord, skog, jakt och skogsvägar

  Vi vill att det ska vara lätt att vara skogsägare och hjälper dig med rådgivning inom allt som behövs för att din fastighet ska nå sin fulla potential.

  Läs mer