Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Reportage
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  FÖRYNGRINGSAVVERKNING

  Ge plats för en ny generation skog

  En effektiv skogsbruksteknik som ger plats och möjlighet för en ny generation skog

   

  Förnya skogen genom att låta den föryngringsavverkas. Genom att skapa utrymme för yngre träd kan det också öka mängden livsmiljöer och resurser för en mängd olika arter som bor i skogen.

  Mälby Skog jobbar alltid efter de lagar och regler som finns för att föryngringsavverkning ska ske på ett hållbart sätt. Vi planerar och bestämmer den bästa föryngringsmetoden för just din skog och tar hänsyn till faktorer som jordart, humuslagrets tjocklek, markfuktighet och bördighet.

  Fördelar med föryngringsavverkning

  • Ger höga priser på ditt virke
  • Undviker risker för att skogen självgallrar
  • Minimerar risken för diverse insektsangrepp

  Behöver du hjälp med att förnya din skog?

  Hör av dig till mig så hjälper jag dig att planera föryngringsavverkningen på din fastighet. Vi planerar självklart utifrån just din skog!

  Ring Christer på 073-443 77 62

  Christer Wallin

  Chef rundvike, virkesköpare

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Förvaltning

  Vi hjälper dig att förvalta din skogsfastighet. Lönsamt, hållbart och enkelt!

  Läs mer

  Gallring

  Att gallra innebär att du tar bort träd av sämre kvalitet för att istället skapa bättre förutsättningar för andra träd. Ett vanligt körschema är att gallra mellan en och tre gånger under en omloppstid.

  Läs mer

  Bokföring, deklaration och bokslut för skogsägare

  Bokföring, deklaration och bokslut är alla viktiga aspekter av skogsägandet som säkerställer att ekonomin för skogsbruket är välorganiserad och uppfyller de regler och bestämmelser som finns.

  Läs mer

  Grotskotning

  Forsla bort hyggesrester både säkert och effektivt samtidigt som du förbättrar skogens ekosystem.

  Läs mer

  Rådgivning inom jord, skog, jakt och skogsvägar

  Vi vill att det ska vara lätt att vara skogsägare och hjälper dig med rådgivning inom allt som behövs för att din fastighet ska nå sin fulla potential.

  Läs mer

  Skogsdikning

  Skapa en hälsosammare och mer produktiv skogsmiljö genom att förbättra markdräneringen.

  Läs mer

  Röjning

  Att röja vid rätt tillfälle är en enkel skogsåtgärd som lönar sig. Tillväxten för de stammar som lämnas kvar ökar och kostnaden för framtida gallring minskar.

  Läs mer

  Krossning av grot och trädelar

  Krossa grot och trädelar och omvandla resurser snabbt till användbar flis.

  Läs mer

  Mångbruksplan och skogsbruksplan

  Få koll på din skog genom att göra en mångbruksplan eller skogsbruksplan. Utifrån planen vet vi vilka åtgärder som ska genomföras och när det ska ske. Allt utifrån dina mål som skogsägare.

  Läs mer