Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Reportage
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  FÖRYNGRINGSAVVERKNING

  Ge plats för en ny generation skog

  En effektiv skogsbruksteknik som ger plats och möjlighet för en ny generation skog

   

  Förnya skogen genom att låta den föryngringsavverkas. Genom att skapa utrymme för yngre träd kan det också öka mängden livsmiljöer och resurser för en mängd olika arter som bor i skogen.

  Mälby Skog jobbar alltid efter de lagar och regler som finns för att föryngringsavverkning ska ske på ett hållbart sätt. Vi planerar och bestämmer den bästa föryngringsmetoden för just din skog och tar hänsyn till faktorer som jordart, humuslagrets tjocklek, markfuktighet och bördighet.

  Fördelar med föryngringsavverkning

  • Ger höga priser på ditt virke
  • Undviker risker för att skogen självgallrar
  • Minimerar risken för diverse insektsangrepp

  Behöver du hjälp med att förnya din skog?

  Hör av dig till mig så hjälper jag dig att planera föryngringsavverkningen på din fastighet. Vi planerar självklart utifrån just din skog!

  Ring Christer på 073-443 77 62

  Christer Wallin

  Virkesköpare, Drivningsledare

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Grotskotning

  Forsla bort hyggesrester både säkert och effektivt samtidigt som du förbättrar skogens ekosystem.

  Läs mer

  Plantering

  Vi utför plantering av ny skog skräddarsytt efter din fastighet och skapar goda förutsättningar för nästa generation skog.

  Läs mer

  Ansökningar, avtal, avverkningsanmälningar och samråd med myndigheter

  Mälby Skog hjälper dig upprätta avtal, anmälningar och samråd med myndigheter.

  Läs mer

  Virkestransport

  Mälby Skog transporterar allt ditt virke till slutkunden. Med egna lastbilar och egen personal ansvarar vi för hela transportkedjan, snabbt och säkert.

  Läs mer

  Avverkningsuppdrag

  Vi hjälper dig med alla typer av avverkningsuppdrag utan onödiga mellanhänder. 

  Läs mer

  Flistransport

  Mälby Skog har alla typer av bilar för att kunna transportera råvaran efter utförd flisning eller krossning. Enkelt och smidigt!

  Läs mer

  Röjning

  Att röja vid rätt tillfälle är en enkel skogsåtgärd som lönar sig. Tillväxten för de stammar som lämnas kvar ökar och kostnaden för framtida gallring minskar.

  Läs mer

  Mångbruksplan och skogsbruksplan

  Få koll på din skog genom att göra en mångbruksplan eller skogsbruksplan. Utifrån planen vet vi vilka åtgärder som ska genomföras och när det ska ske. Allt utifrån dina mål som skogsägare.

  Läs mer

  Rådgivning inom jord, skog, jakt och skogsvägar

  Vi vill att det ska vara lätt att vara skogsägare och hjälper dig med rådgivning inom allt som behövs för att din fastighet ska nå sin fulla potential.

  Läs mer