Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Reportage
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 • SKOGSGÖDSLING

  Vid rätt tidpunkt och i rätt mark kan skogsgödsling vara en lönsam affär

  Genom att tillföra ny näring till skogen kan du förbättra både tillväxt och kvalité, samtidigt som du skyddar skogen från skador och sjukdomar.

  Gödsling av en välskött medelålders eller äldre barrskog som slutit sig kan öka tillväxten på din skog med upp till 10–20 kubikmeter per hektar. Detta ger en betydande ökning av virkesvolymen.

  Fördelarna med skogsgödsling kan bara uppnås om gödslingen utförs på rätt sätt, i rätt bestånd och vid rätt tidpunkt. Det är även viktigt att ta hänsyn till miljöaspekterna och planera gödslingen noggrant för att minimera dess påverkan på miljön. Skogsgödsling är en långsiktig åtgärd och skogen som gödslas behöver tid att samla upp kvävet i marken. En gödslad skog bör inte avverkas tidigare än tio år efter genomförd skogsgödsling.

  Vi på Mälby Skog kan hjälpa dig att utvärdera, planera och genomföra din gödsling på ett effektivt sätt. Vi hjälper dig med samråd och anmälan till Skogsstyrelsen och har koll på eventuella skyddszoner som bör beaktas.

  Fördelar med skogsgödsling

  • Ökad tillväxt av din skog vilket genererar en högre virkesvolym
  • Minska risken för markerosion då skogsgödsling kan öka rotsystemens tillväxt
  • Skogsgödsling förbättrar trädens kvalitet och ökar motståndskraften mot skadedjur och sjukdomar

  Behöver du hjälp med skogsgödsling på din fastighet?

  Öka tillväxt, kvalitet och mångfald av din skog. Hör av dig till mig så kan vi tillsammans planera en skogsgödsling på din mark.

  Ring Ronny på 073-047 22 32

  Ronny Sjöqvist

  VD

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Se alla våra tjänster

  Förvaltning

  Vi hjälper dig att förvalta din skogsfastighet. Lönsamt, hållbart och enkelt!

  Läs mer

  Avverkningsuppdrag

  Vi hjälper dig med alla typer av avverkningsuppdrag utan onödiga mellanhänder. 

  Läs mer

  Ansökningar, avtal, avverkningsanmälningar och samråd med myndigheter

  Mälby Skog hjälper dig upprätta avtal, anmälningar och samråd med myndigheter.

  Läs mer

  Mångbruksplan och skogsbruksplan

  Få koll på din skog genom att göra en mångbruksplan eller skogsbruksplan. Utifrån planen vet vi vilka åtgärder som ska genomföras och när det ska ske. Allt utifrån dina mål som skogsägare.

  Läs mer

  Krossning av grot och trädelar

  Krossa grot och trädelar och omvandla resurser snabbt till användbar flis.

  Läs mer

  Bokföring, deklaration och bokslut för skogsägare

  Bokföring, deklaration och bokslut är alla viktiga aspekter av skogsägandet som säkerställer att ekonomin för skogsbruket är välorganiserad och uppfyller de regler och bestämmelser som finns.

  Läs mer

  Husbehovstäkt

  Vi hjälper dig som fastighetsägare att ansöka om tillstånd att ta upp en begränsad mängd naturmaterial från din egen fastighet för personligt bruk.

  Läs mer

  Flistransport

  Mälby Skog har alla typer av bilar för att kunna transportera råvaran efter utförd flisning eller krossning. Enkelt och smidigt!

  Läs mer

  Stubbrytning

  Stubbrytning och brytning av jordbruksmark är två viktiga processer för att förbättra markstruktur och bibehålla en god jordhälsa.

  Läs mer