Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  RÖJNING

  Röj din skog för ökad tillväxt och hälsa

  Att röja vid rätt tillfälle är en enkel skogsåtgärd som lönar sig. Tillväxten för de stammar som lämnas kvar ökar och kostnaden för framtida gallring minskar.

   

  Att röja sin skog är en av de bästa investeringarna en skogsägare kan göra. Genom att röja när skogen är ung skapar du bra förutsättningar för de träd som lämnas kvar och på så sätt kan du enkelt planera din framtida skog.

  När vi röjer i skogen kapar vi ned unga träd och sly i förebyggande syfte för att lämna mer plats och näring åt resterande träd. Vi hjälper dig planera vilken typ av träd som ska röjas och vilka du vill ska växa sig större. Förutom att vara en lönsam och förebyggande åtgärd ger röjning en vackrare och mer tillgänglig skog. Du får bättre sikt i skogen och den blir lättare att vistas i.

  Fördelar med röjning

  • Skogens framtid: Röjning lägger grunden för skogens framtida potential.
  • Ekonomisk lönsamhet: En tidig röjning minskar kostnaderna för framtida gallring.
  • Stabilare skog: Röjning ger kraftigare stammar som klarar av väder och vind.

  Funderar du över röjning på din fastighet?

  Hör av dig så hjälper jag dig er dig att planera röjningen utifrån dina behov.

  Ring Mattias på 076-139 90 22

  Mattias Lindström

  Chef skogsvård

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.