Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  RÖJNING

  Röj din skog för ökad tillväxt och hälsa

  Att röja vid rätt tillfälle är en enkel skogsåtgärd som lönar sig. Tillväxten för de stammar som lämnas kvar ökar och kostnaden för framtida gallring minskar.

   

  Att röja sin skog är en av de bästa investeringarna en skogsägare kan göra. Genom att röja när skogen är ung skapar du bra förutsättningar för de träd som lämnas kvar och på så sätt kan du enkelt planera din framtida skog.

  När vi röjer i skogen kapar vi ned unga träd och sly i förebyggande syfte för att lämna mer plats och näring åt resterande träd. Vi hjälper dig planera vilken typ av träd som ska röjas och vilka du vill ska växa sig större. Förutom att vara en lönsam och förebyggande åtgärd ger röjning en vackrare och mer tillgänglig skog. Du får bättre sikt i skogen och den blir lättare att vistas i.

  Fördelar med röjning

  • Skogens framtid: Röjning lägger grunden för skogens framtida potential.
  • Ekonomisk lönsamhet: En tidig röjning minskar kostnaderna för framtida gallring.
  • Stabilare skog: Röjning ger kraftigare stammar som klarar av väder och vind.

  Funderar du över röjning på din fastighet?

  Hör av dig så hjälper jag dig er dig att planera röjningen utifrån dina behov.

  Ring Mattias på 076-139 90 22

  Mattias Lindström

  Chef skogsvård

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Plantering

  Vi utför plantering av ny skog skräddarsytt efter din fastighet och skapar goda förutsättningar för nästa generation skog.

  Läs mer

  Bokföring, deklaration och bokslut för skogsägare

  Bokföring, deklaration och bokslut är alla viktiga aspekter av skogsägandet som säkerställer att ekonomin för skogsbruket är välorganiserad och uppfyller de regler och bestämmelser som finns.

  Läs mer

  Avverkningsuppdrag

  Vi hjälper dig med alla typer av avverkningsuppdrag utan onödiga mellanhänder. 

  Läs mer

  Gallring

  Att gallra innebär att du tar bort träd av sämre kvalitet för att istället skapa bättre förutsättningar för andra träd. Ett vanligt körschema är att gallra mellan en och tre gånger under en omloppstid.

  Läs mer

  Flistransport

  Mälby Skog har alla typer av bilar för att kunna transportera råvaran efter utförd flisning eller krossning. Enkelt och smidigt!

  Läs mer

  Skogsbilväg och vändplaner

  Skogsbilvägar och vändplaner är nödvändiga för att ge tillgång till avlägsna områden av skogen där avverkning och skötsel behövs.

  Läs mer

  Certifiering av fastigheter

  Certifiering av skogsfastigheter är ett viktigt verktyg för att säkerställa hållbarhet och ansvarsfullhet inom skogsbranschen och garanterar en mer hållbar användning av skogsresurser.

  Läs mer

  Ansökningar, avtal, avverkningsanmälningar och samråd med myndigheter

  Mälby Skog hjälper dig upprätta avtal, anmälningar och samråd med myndigheter.

  Läs mer

  Husbehovstäkt

  Vi hjälper dig som fastighetsägare att ansöka om tillstånd att ta upp en begränsad mängd naturmaterial från din egen fastighet för personligt bruk.

  Läs mer