Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Reportage
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  RÖJNING

  Röj din skog för ökad tillväxt och hälsa

  Att röja vid rätt tillfälle är en enkel skogsåtgärd som lönar sig. Tillväxten för de stammar som lämnas kvar ökar och kostnaden för framtida gallring minskar.

   

  Att röja sin skog är en av de bästa investeringarna en skogsägare kan göra. Genom att röja när skogen är ung skapar du bra förutsättningar för de träd som lämnas kvar och på så sätt kan du enkelt planera din framtida skog.

  När vi röjer i skogen kapar vi ned unga träd och sly i förebyggande syfte för att lämna mer plats och näring åt resterande träd. Vi hjälper dig planera vilken typ av träd som ska röjas och vilka du vill ska växa sig större. Förutom att vara en lönsam och förebyggande åtgärd ger röjning en vackrare och mer tillgänglig skog. Du får bättre sikt i skogen och den blir lättare att vistas i.

  Fördelar med röjning

  • Skogens framtid: Röjning lägger grunden för skogens framtida potential.
  • Ekonomisk lönsamhet: En tidig röjning minskar kostnaderna för framtida gallring.
  • Stabilare skog: Röjning ger kraftigare stammar som klarar av väder och vind.

  Funderar du över röjning på din fastighet?

  Hör av dig så hjälper jag dig er dig att planera röjningen utifrån dina behov.

  Ring Mattias på 076-139 90 22

  Mattias Lindström

  Chef skogsvård

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Virkestransport

  Mälby Skog transporterar allt ditt virke till slutkunden. Med egna lastbilar och egen personal ansvarar vi för hela transportkedjan, snabbt och säkert.

  Läs mer

  Skogsdikning

  Skapa en hälsosammare och mer produktiv skogsmiljö genom att förbättra markdräneringen.

  Läs mer

  Bokföring, deklaration och bokslut för skogsägare

  Bokföring, deklaration och bokslut är alla viktiga aspekter av skogsägandet som säkerställer att ekonomin för skogsbruket är välorganiserad och uppfyller de regler och bestämmelser som finns.

  Läs mer

  Förvaltning

  Vi hjälper dig att förvalta din skogsfastighet. Lönsamt, hållbart och enkelt!

  Läs mer

  Mångbruksplan och skogsbruksplan

  Få koll på din skog genom att göra en mångbruksplan eller skogsbruksplan. Utifrån planen vet vi vilka åtgärder som ska genomföras och när det ska ske. Allt utifrån dina mål som skogsägare.

  Läs mer

  Plantering

  Vi utför plantering av ny skog skräddarsytt efter din fastighet och skapar goda förutsättningar för nästa generation skog.

  Läs mer

  Stubbrytning

  Stubbrytning och brytning av jordbruksmark är två viktiga processer för att förbättra markstruktur och bibehålla en god jordhälsa.

  Läs mer

  Rådgivning inom jord, skog, jakt och skogsvägar

  Vi vill att det ska vara lätt att vara skogsägare och hjälper dig med rådgivning inom allt som behövs för att din fastighet ska nå sin fulla potential.

  Läs mer

  Föryngringsavverkning

  En effektiv skogsbruksteknik som ger plats och möjlighet för en ny generation skog.

  Läs mer