Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 • KROSSNING AV GROT och trädelar

  Effektiv flisning ger en hållbar och mångsidig resurs

  Mälby Skog hjälper dig att krossa grot och trädelar och omvandla resurser snabbt till användbar flis.

  Genom att omvandla grot och trädelar till flis kan du som skogsägare minska avfall och istället använda den färdiga flisen för en mängd olika ändamål, inklusive förbränning för energiproduktion eller som biomassa för industriella applikationer.

  Vi på Mälby Skog hjälper dig med säker och effektiv grot- och träflisning och anpassar oss givetvis utifrån dina specifika behov. Vi kan hantera stora mängder grot och trädelar på kort tid, vilket gör att du kan få arbetet gjort snabbt och effektivt. Vi har egna maskiner och korta ledtider.

  Fördelar med markberedning

  • Att omvandla grot och trädelar till användbar flis skapar en resurs för industriella applikationer och  förbränning
  • Minskar skogsbruksavfall och därmed minskas även påverkan på miljön
  • Nyttjar hela trädet

  Är du i behov av grotflisning?

  Jag hjälper dig att komma igång med flisning av grot – och om du behöver mer hjälp på din skogsgård.

  Ring Rickard på 070-589 44 59

  Rickard Lennartsson

  Chef biobränsle, transportledare, ägare

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Röjning

  Att röja vid rätt tillfälle är en enkel skogsåtgärd som lönar sig. Tillväxten för de stammar som lämnas kvar ökar och kostnaden för framtida gallring minskar.

  Läs mer

  Flistransport

  Mälby Skog har alla typer av bilar för att kunna transportera råvaran efter utförd flisning eller krossning. Enkelt och smidigt!

  Läs mer

  Skogsbilväg och vändplaner

  Skogsbilvägar och vändplaner är nödvändiga för att ge tillgång till avlägsna områden av skogen där avverkning och skötsel behövs.

  Läs mer

  Virkestransport

  Mälby Skog transporterar allt ditt virke till slutkunden. Med egna lastbilar och egen personal ansvarar vi för hela transportkedjan, snabbt och säkert.

  Läs mer

  Bokföring, deklaration och bokslut för skogsägare

  Bokföring, deklaration och bokslut är alla viktiga aspekter av skogsägandet som säkerställer att ekonomin för skogsbruket är välorganiserad och uppfyller de regler och bestämmelser som finns.

  Läs mer

  Avverkningsuppdrag

  Vi hjälper dig med alla typer av avverkningsuppdrag utan onödiga mellanhänder. 

  Läs mer

  Mångbruksplan och skogsbruksplan

  Få koll på din skog genom att göra en mångbruksplan eller skogsbruksplan. Utifrån planen vet vi vilka åtgärder som ska genomföras och när det ska ske. Allt utifrån dina mål som skogsägare.

  Läs mer

  Gallring

  Att gallra innebär att du tar bort träd av sämre kvalitet för att istället skapa bättre förutsättningar för andra träd. Ett vanligt körschema är att gallra mellan en och tre gånger under en omloppstid.

  Läs mer

  Skogsdikning

  Skapa en hälsosammare och mer produktiv skogsmiljö genom att förbättra markdräneringen.

  Läs mer