Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  Avverkningsuppdrag 

  Avverkningsuppdrag, avverkningsrätter och köp av leveransvirke/grot

  Vi hjälper dig med alla typer av avverkningsuppdrag utan onödiga mellanhänder.

   

  Vi på Mälby Skog tar på oss alla typer av avverkningsuppdrag. Vi köper avverkningsrätter och leveransvirke samt grot och kan snabbt vara på plats med egna maskiner och med egen personal för att skapa en gynnsam affär för dig.

  Då vi inte har några egna industrier kan vi istället sälja din skog till bästa möjliga pris till den köpare som betalar bäst. Kontakta oss för en snabb och smidig hantering utifrån dina behov.

   

  Fördelar med avverkningsuppdrag

  • Snabbt på plats med egen personal och egna maskiner.
  • Oavsett avverkningsuppdrag kan vi på Mälby Skog snabbt hjälpa dig med de åtgärder du önskar.

  Behöver du avverka på din fastighet?

  Jag ser till att Mälby Skog snabbt är på plats vår personal som hjälper dig med avverkningen som behövs.

  Ring Christer på 073-443 77 62

  Christer Wallin

  Chef rundvike, virkesköpare

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Stubbrytning

  Stubbrytning och brytning av jordbruksmark är två viktiga processer för att förbättra markstruktur och bibehålla en god jordhälsa.

  Läs mer

  Ansökningar, avtal, avverkningsanmälningar och samråd med myndigheter

  Mälby Skog hjälper dig upprätta avtal, anmälningar och samråd med myndigheter.

  Läs mer

  Bokföring, deklaration och bokslut för skogsägare

  Bokföring, deklaration och bokslut är alla viktiga aspekter av skogsägandet som säkerställer att ekonomin för skogsbruket är välorganiserad och uppfyller de regler och bestämmelser som finns.

  Läs mer

  Förvaltning

  Vi hjälper dig att förvalta din skogsfastighet. Lönsamt, hållbart och enkelt!

  Läs mer

  Flistransport

  Mälby Skog har alla typer av bilar för att kunna transportera råvaran efter utförd flisning eller krossning. Enkelt och smidigt!

  Läs mer

  Skogsbilväg och vändplaner

  Skogsbilvägar och vändplaner är nödvändiga för att ge tillgång till avlägsna områden av skogen där avverkning och skötsel behövs.

  Läs mer

  Gallring

  Att gallra innebär att du tar bort träd av sämre kvalitet för att istället skapa bättre förutsättningar för andra träd. Ett vanligt körschema är att gallra mellan en och tre gånger under en omloppstid.

  Läs mer

  Krossning av grot och trädelar

  Krossa grot och trädelar och omvandla resurser snabbt till användbar flis.

  Läs mer

  Certifiering av fastigheter

  Certifiering av skogsfastigheter är ett viktigt verktyg för att säkerställa hållbarhet och ansvarsfullhet inom skogsbranschen och garanterar en mer hållbar användning av skogsresurser.

  Läs mer