Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  SKOGSBILVÄG OCH VÄNDPLANER

  Säker och trygg byggnation av skogsvägar

  Skogsbilvägar och vändplaner är nödvändiga för att ge tillgång till avlägsna områden av skogen där avverkning och skötsel behövs.

   

  Vi på Mälby Skog har lång erfarenhet av byggnation av skogsbilvägar och vändplaner och gör alltid en noggrann planering för bästa resultat. Genom att välja oss kan du känna dig trygg i varje steg från planering till utförande av tjänsten.

  Mälby Skog anlägger alltid vändplaner på ett strategiskt sätt för att minimera risken för olyckor och skador på skogsmaskiner och förare. Vändplaner är särskilt viktiga vid avverkning, då de ger skogsmaskinerna en plats att vända och manövrera på ett säkert sätt. Att bryta en ny skogsbilväg kan även vara ekonomiskt lönsamt då det är långa avstånd mellan avverkningsplatsen och där virket ska hämtas. Vi bygger alltid med hänsyn till de naturliga omgivningarna och med minimal påverkan på skogen, samtidigt som vägen ger tillräckligt stöd för tunga fordon och utrustning.

  Fördelar med byggnation av skogsbilvägar och vändplaner.

  • Långsiktigt arbete: Att bygga en skogsbilväg idag kan vara ekonomiskt lönsamt för framtida avverkning.
  • Minskar olyckor: Ordentliga vändplaner och skogsbilvägar minskar risken för olyckor och skador på maskin och människa.
  • Tillgänglighet: Vändplaner och skogsbilvägar gör det mer tillgängligt att komma ut i skogen för jakt, rekreation och friluftsliv.
  • Ekonomiskt: Att bryta en ny skogsbilväg kan även vara ekonomiskt lönsamt då det är långa avstånd mellan avverkningsplatsen och där virket ska hämtas.

  Är du i behov att bryta en ny skogsbilväg?

  Givetvis kan jag hjälpa dig att planera kommande vägarbeten utifrån dina behov.

  Ring Patrik på 070-589 20 59

  Patrik Lennartsson

  Avverkningsledare

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Certifiering av fastigheter

  Certifiering av skogsfastigheter är ett viktigt verktyg för att säkerställa hållbarhet och ansvarsfullhet inom skogsbranschen och garanterar en mer hållbar användning av skogsresurser.

  Läs mer

  Röjning

  Att röja vid rätt tillfälle är en enkel skogsåtgärd som lönar sig. Tillväxten för de stammar som lämnas kvar ökar och kostnaden för framtida gallring minskar.

  Läs mer

  Bokföring, deklaration och bokslut för skogsägare

  Bokföring, deklaration och bokslut är alla viktiga aspekter av skogsägandet som säkerställer att ekonomin för skogsbruket är välorganiserad och uppfyller de regler och bestämmelser som finns.

  Läs mer

  Virkestransport

  Mälby Skog transporterar allt ditt virke till slutkunden. Med egna lastbilar och egen personal ansvarar vi för hela transportkedjan, snabbt och säkert.

  Läs mer

  Ansökningar, avtal, avverkningsanmälningar och samråd med myndigheter

  Mälby Skog hjälper dig upprätta avtal, anmälningar och samråd med myndigheter.

  Läs mer

  Rådgivning inom jord, skog, jakt och skogsvägar

  Vi vill att det ska vara lätt att vara skogsägare och hjälper dig med rådgivning inom allt som behövs för att din fastighet ska nå sin fulla potential.

  Läs mer

  Plantering

  Vi utför plantering av ny skog skräddarsytt efter din fastighet och skapar goda förutsättningar för nästa generation skog.

  Läs mer

  Föryngringsavverkning

  En effektiv skogsbruksteknik som ger plats och möjlighet för en ny generation skog.

  Läs mer

  Skogsdikning

  Skapa en hälsosammare och mer produktiv skogsmiljö genom att förbättra markdräneringen.

  Läs mer