Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Reportage
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  SKOGSBILVÄG OCH VÄNDPLANER

  Säker och trygg byggnation av skogsvägar

  Skogsbilvägar och vändplaner är nödvändiga för att ge tillgång till avlägsna områden av skogen där avverkning och skötsel behövs.

   

  Vi på Mälby Skog har lång erfarenhet av byggnation av skogsbilvägar och vändplaner och gör alltid en noggrann planering för bästa resultat. Genom att välja oss kan du känna dig trygg i varje steg från planering till utförande av tjänsten.

  Mälby Skog anlägger alltid vändplaner på ett strategiskt sätt för att minimera risken för olyckor och skador på skogsmaskiner och förare. Vändplaner är särskilt viktiga vid avverkning, då de ger skogsmaskinerna en plats att vända och manövrera på ett säkert sätt. Att bryta en ny skogsbilväg kan även vara ekonomiskt lönsamt då det är långa avstånd mellan avverkningsplatsen och där virket ska hämtas. Vi bygger alltid med hänsyn till de naturliga omgivningarna och med minimal påverkan på skogen, samtidigt som vägen ger tillräckligt stöd för tunga fordon och utrustning.

  Fördelar med byggnation av skogsbilvägar och vändplaner.

  • Långsiktigt arbete: Att bygga en skogsbilväg idag kan vara ekonomiskt lönsamt för framtida avverkning.
  • Minskar olyckor: Ordentliga vändplaner och skogsbilvägar minskar risken för olyckor och skador på maskin och människa.
  • Tillgänglighet: Vändplaner och skogsbilvägar gör det mer tillgängligt att komma ut i skogen för jakt, rekreation och friluftsliv.
  • Ekonomiskt: Att bryta en ny skogsbilväg kan även vara ekonomiskt lönsamt då det är långa avstånd mellan avverkningsplatsen och där virket ska hämtas.

  Är du i behov att bryta en ny skogsbilväg?

  Givetvis kan jag hjälpa dig att planera kommande vägarbeten utifrån dina behov.

  Ring Patrik på 070-589 20 59

  Patrik Lennartsson

  Avverkningsledare

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Flistransport

  Mälby Skog har alla typer av bilar för att kunna transportera råvaran efter utförd flisning eller krossning. Enkelt och smidigt!

  Läs mer

  Skogsgödsling

  Genom att tillföra ny näring till skogen kan du förbättra både tillväxt och kvalitet, samtidigt som du skyddar skogen från skador och sjukdomar.

  Läs mer

  Skogsdikning

  Skapa en hälsosammare och mer produktiv skogsmiljö genom att förbättra markdräneringen.

  Läs mer

  Avverkningsuppdrag

  Vi hjälper dig med alla typer av avverkningsuppdrag utan onödiga mellanhänder. 

  Läs mer

  Markberedning

  En viktig process som bidrar till en hållbar och effektiv skogsbrukshantering, samtidigt som det ökar din skogs motståndskraft och ger bättre förutsättningar för jakt och rekreation.

  Läs mer

  Föryngringsavverkning

  En effektiv skogsbruksteknik som ger plats och möjlighet för en ny generation skog.

  Läs mer

  Certifiering av fastigheter

  Certifiering av skogsfastigheter är ett viktigt verktyg för att säkerställa hållbarhet och ansvarsfullhet inom skogsbranschen och garanterar en mer hållbar användning av skogsresurser.

  Läs mer

  Gallring

  Att gallra innebär att du tar bort träd av sämre kvalitet för att istället skapa bättre förutsättningar för andra träd. Ett vanligt körschema är att gallra mellan en och tre gånger under en omloppstid.

  Läs mer

  Virkestransport

  Mälby Skog transporterar allt ditt virke till slutkunden. Med egna lastbilar och egen personal ansvarar vi för hela transportkedjan, snabbt och säkert.

  Läs mer