Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  PLANTERING

  Skapa ny skog effektivt och hållbart genom att plantera

  Vi utför plantering av ny skog skräddarsytt efter din fastighet vilket skapar goda förutsättningar för nästa generation skog.

   

  Efter avverkning är det dags att tänka på nästa steg för din fastighet. Att plantera träd säkerställer en jämn föryngring och fortsatt tillväxt i skogen. Genom att plantera de rätta träden på rätt plats och ta hand om dem på ett ansvarsfullt sätt skapar du en frisk och produktiv skog.

  Mälby Skog hjälper dig att välja rätt typ av planta utifrån vad som bäst gynnar just din fastighet och planerar alltid långsiktigt för bäst resultat. Genom professionell plantering ger vi din nya skog en bra start för en effektiv och hållbar tillväxt. Mälby Skog jobbar mer flera olika plantskolor som alla håller en hög kvalitet.

  Efter plantering är det viktigt att kontroller om man fått skador på sina plantor av klövvilt, gnagare eller insekter. Det är viktigt att få koll på hur många plantor man har per hektar för att ta reda på om det ger en god föryngring. Vi utför återväxtkontroller efter plantering för att säkerställa att återväxten ger ett bra resultat. Vi kontrollerar föryngringen och bedömer behov av eventuella övriga åtgärder. För att kunna genomföra åtgärder som ger effekt är det viktigt att inte vänta för länge med återväxtkontroller. Mälby Skog har koll på när kontrollerna ska genomföras för att säkerställa en god tillväxt.

  Fördelar med plantering

  • God tillväxt: Rätt planta vald utifrån just din skog för effektiv tillväxt.
  • Ekonomiskt hållbart: En rätt utförd plantering höjer värdet på din fastighet.
  • Säker metod: Plantering är en effektiv och säker metod för att skapa ny skog.

  Går du i tankarna om att plantera ny skog?

  Jag hjälper dig att välja rätt planta för just din skog och dina behov. Hör av dig till mig så ser vi till att skapa effektiv tillväxt!

  Ring Mattias på 076-139 90 22

  Mattias Lindström

  Chef skogsvård

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Krossning av grot och trädelar

  Krossa grot och trädelar och omvandla resurser snabbt till användbar flis.

  Läs mer

  Markberedning

  En viktig process som bidrar till en hållbar och effektiv skogsbrukshantering, samtidigt som det ökar din skogs motståndskraft och ger bättre förutsättningar för jakt och rekreation.

  Läs mer

  Förvaltning

  Vi hjälper dig att förvalta din skogsfastighet. Lönsamt, hållbart och enkelt!

  Läs mer

  Föryngringsavverkning

  En effektiv skogsbruksteknik som ger plats och möjlighet för en ny generation skog.

  Läs mer

  Ansökningar, avtal, avverkningsanmälningar och samråd med myndigheter

  Mälby Skog hjälper dig upprätta avtal, anmälningar och samråd med myndigheter.

  Läs mer

  Skogsgödsling

  Genom att tillföra ny näring till skogen kan du förbättra både tillväxt och kvalitet, samtidigt som du skyddar skogen från skador och sjukdomar.

  Läs mer

  Röjning

  Att röja vid rätt tillfälle är en enkel skogsåtgärd som lönar sig. Tillväxten för de stammar som lämnas kvar ökar och kostnaden för framtida gallring minskar.

  Läs mer

  Rådgivning inom jord, skog, jakt och skogsvägar

  Vi vill att det ska vara lätt att vara skogsägare och hjälper dig med rådgivning inom allt som behövs för att din fastighet ska nå sin fulla potential.

  Läs mer

  Bokföring, deklaration och bokslut för skogsägare

  Bokföring, deklaration och bokslut är alla viktiga aspekter av skogsägandet som säkerställer att ekonomin för skogsbruket är välorganiserad och uppfyller de regler och bestämmelser som finns.

  Läs mer