Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Reportage
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  STUBBRYTNING

  Låt råvaran bli till energi i stället för att gå till deponi

  Mälby Skog hjälper dig att smartare använda de stubbar och rötter som vi transporterar från din tomt. Vi hjälper dig med stubbrytning vid anläggning av industritomter vilket resulterar i mer inkomst till dig som markägare.

   

  Med egna maskiner hjälper vi dig att skapa den tomt du behöver. Vi bryter bort stubbar och rötter som vi transporterar bort från din tomt. Råvaran torkas under tid och har ett stort värmevärde vilket är värdefullt för energiproduktion.

  Vänligen notera att Mälby utför inte stubbrytning i skogsmark utan endast vid anläggning av industritomter.

  Fördelar med stubbrytning

  • Ger en intäkt till dig som markägare
  • Mälby Skog har egna maskiner och personal vilket gör det effektivt och smidigt för dig

  Behöver du hjälp med att förbereda marken på din fastighet?

  Jag hjälper dig att planera marken och komma ihåg med stubbrytning för vidare arbeten.

  Ring Patrik på 070-589 20 59

  Patrik Lennartsson

  Avverkningsledare

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.