Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  STUBBRYTNING

  Låt råvaran bli till energi i stället för att gå till deponi

  Mälby Skog hjälper dig att smartare använda de stubbar och rötter som vi transporterar från din tomt. Vi hjälper dig med stubbrytning vid anläggning av industritomter vilket resulterar i mer inkomst till dig som markägare.

   

  Med egna maskiner hjälper vi dig att skapa den tomt du behöver. Vi bryter bort stubbar och rötter som vi transporterar bort från din tomt. Råvaran torkas under tid och har ett stort värmevärde vilket är värdefullt för energiproduktion.

  Vänligen notera att Mälby utför inte stubbrytning i skogsmark utan endast vid anläggning av industritomter.

  Fördelar med stubbrytning

  • Ger en intäkt till dig som markägare
  • Mälby Skog har egna maskiner och personal vilket gör det effektivt och smidigt för dig

  Behöver du hjälp med att förbereda marken på din fastighet?

  Jag hjälper dig att planera marken och komma ihåg med stubbrytning för vidare arbeten.

  Ring Patrik på 070-589 20 59

  Patrik Lennartsson

  Avverkningsledare

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Skogsgödsling

  Genom att tillföra ny näring till skogen kan du förbättra både tillväxt och kvalitet, samtidigt som du skyddar skogen från skador och sjukdomar.

  Läs mer

  Mångbruksplan och skogsbruksplan

  Få koll på din skog genom att göra en mångbruksplan eller skogsbruksplan. Utifrån planen vet vi vilka åtgärder som ska genomföras och när det ska ske. Allt utifrån dina mål som skogsägare.

  Läs mer

  Husbehovstäkt

  Vi hjälper dig som fastighetsägare att ansöka om tillstånd att ta upp en begränsad mängd naturmaterial från din egen fastighet för personligt bruk.

  Läs mer

  Ansökningar, avtal, avverkningsanmälningar och samråd med myndigheter

  Mälby Skog hjälper dig upprätta avtal, anmälningar och samråd med myndigheter.

  Läs mer

  Skogsbilväg och vändplaner

  Skogsbilvägar och vändplaner är nödvändiga för att ge tillgång till avlägsna områden av skogen där avverkning och skötsel behövs.

  Läs mer

  Rådgivning inom jord, skog, jakt och skogsvägar

  Vi vill att det ska vara lätt att vara skogsägare och hjälper dig med rådgivning inom allt som behövs för att din fastighet ska nå sin fulla potential.

  Läs mer

  Flistransport

  Mälby Skog har alla typer av bilar för att kunna transportera råvaran efter utförd flisning eller krossning. Enkelt och smidigt!

  Läs mer

  Föryngringsavverkning

  En effektiv skogsbruksteknik som ger plats och möjlighet för en ny generation skog.

  Läs mer

  Krossning av grot och trädelar

  Krossa grot och trädelar och omvandla resurser snabbt till användbar flis.

  Läs mer