Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Reportage
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  GALLRING

  Vårda ditt skogsbestånd genom att låta den gallras

  Att gallra innebär att du tar bort träd av sämre kvalitet för att istället skapa bättre förutsättningar för andra träd. Ett vanligt körschema är att gallra mellan en och tre gånger under en omloppstid.

   

  Det är viktigt att planera varje gallring utifrån vilket bestånd du vill ha i framtiden – här kan Mälby Skog hjälpa dig att bestämma hur stark gallringen ska vara och långsiktigt planera för just din skog. De flesta skogsbruksplaner anger vilka bestånd du bör gallra de närmsta åren och när det ska ske. Gallring kan ses nästan lika mycket som en skogsvårdsåtgärd som ett sätt att få intäkter från beståndet.

  Gallring kan ske på olika sätt, med olika fördelar beroende situation och skog. Viktigt att tänka på efter en gallring är att tillväxten i beståndet inte ökar utan istället är det de kvarlämnade trädens diameterutveckling som snabbas på. Den första gallringen bör du som skogsägare se som en skogsvårdande åtgärd. Oavsett din situation som skogsägare kan Mälby Skog hjälpa dig utifrån dina unika behov.

  Fördelar med gallring

  • Skapa bättre förutsättningar för de välmående träden i din skog
  • Öka motståndskraften mot sjukdomar och snö- och stormskador
  • Du kan själv reglera blandningen av trädslag utifrån växtplatsens förutsättningar och den inriktning du vill ha för din skogsproduktion
  • Träden som blir kvar blir grövre och ger på sikt en högre avkastning på din skog.

  Behöver du hjälp med gallring på din fastighet?

  Jag hjälper dig att skapa bättre förutsättningar för din skog. Kontakta mig så börjar vi planera gallringen på en gång!

  Ring Kent på 070-545 72 93

  Kent Eck

  Virkesköpare, skogsförvaltare

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.