Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  MÅNGBRUKSPLAN och skogsbruksplan

  Vi hjälper dig att upprätta en mångbruksplan för din fastighet

  Få koll på din skog genom att göra en mångbruksplan eller skogsbruksplan. Utifrån planen vet vi vilka åtgärder som ska genomföras och när det ska ske. Allt utifrån dina mål som skogsägare.

   

  På Mälby Skog jobbar vi med ett mångbruksperspektiv där vi ser till helheten av din fastighet. Utifrån dina mål med ditt skogsägande utgår vi från hela fastighetens värde med mång-/skogsbruksplanen som ett verktyg för dig att planera de insatser som ska genomföras.

  Mång- eller skogbruksplanen är stommen till en god lönsamhet för ditt ägande och styr vilka åtgärder som ska genomföras och när det ska ske. Mång-/skogsbruksplanen ger svar på vilka investeringar som bör utföras och vilken lönsamhet det förväntas ge tillbaka. För oss på Mälby Skog är det viktigt att planen är ett levande dokument som uppdateras löpande utifrån de åtgärder som görs.

   

  Fördelar med mång- eller skogsbruksplan

  • Mång-/skogsbruksplanen är ett verktyg som hjälper dig att planera dina insatser för att skapa en god ekonomi för din fastighet.
  • Mång-/skogsbruksplanen ger dig god information och insikt om din skog.
  • Mång-/skogsbruksplanen är utformad för att förenkla ägandet av din fastighet.
  • Ger dig 100% koll på din skog!

  Jag hjälper dig med din mångbruksplan

  Går du i tankarna att ta fram en mångsbruksplan? Jag hjälper dig att planera din mark och skog oavsett dina intressen och behov.

  Ring Max på 076-109 08 20

  Max Hedlund

  Virkesköpare

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Certifiering av fastigheter

  Certifiering av skogsfastigheter är ett viktigt verktyg för att säkerställa hållbarhet och ansvarsfullhet inom skogsbranschen och garanterar en mer hållbar användning av skogsresurser.

  Läs mer

  Grotskotning

  Forsla bort hyggesrester både säkert och effektivt samtidigt som du förbättrar skogens ekosystem.

  Läs mer

  Skogsdikning

  Skapa en hälsosammare och mer produktiv skogsmiljö genom att förbättra markdräneringen.

  Läs mer

  Plantering

  Vi utför plantering av ny skog skräddarsytt efter din fastighet och skapar goda förutsättningar för nästa generation skog.

  Läs mer

  Bokföring, deklaration och bokslut för skogsägare

  Bokföring, deklaration och bokslut är alla viktiga aspekter av skogsägandet som säkerställer att ekonomin för skogsbruket är välorganiserad och uppfyller de regler och bestämmelser som finns.

  Läs mer

  Rådgivning inom jord, skog, jakt och skogsvägar

  Vi vill att det ska vara lätt att vara skogsägare och hjälper dig med rådgivning inom allt som behövs för att din fastighet ska nå sin fulla potential.

  Läs mer

  Ansökningar, avtal, avverkningsanmälningar och samråd med myndigheter

  Mälby Skog hjälper dig upprätta avtal, anmälningar och samråd med myndigheter.

  Läs mer

  Gallring

  Att gallra innebär att du tar bort träd av sämre kvalitet för att istället skapa bättre förutsättningar för andra träd. Ett vanligt körschema är att gallra mellan en och tre gånger under en omloppstid.

  Läs mer

  Flistransport

  Mälby Skog har alla typer av bilar för att kunna transportera råvaran efter utförd flisning eller krossning. Enkelt och smidigt!

  Läs mer