Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Reportage
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  MÅNGBRUKSPLAN och skogsbruksplan

  Vi hjälper dig att upprätta en mångbruksplan för din fastighet

  Få koll på din skog genom att göra en mångbruksplan eller skogsbruksplan. Utifrån planen vet vi vilka åtgärder som ska genomföras och när det ska ske. Allt utifrån dina mål som skogsägare.

   

  På Mälby Skog jobbar vi med ett mångbruksperspektiv där vi ser till helheten av din fastighet. Utifrån dina mål med ditt skogsägande utgår vi från hela fastighetens värde med mång-/skogsbruksplanen som ett verktyg för dig att planera de insatser som ska genomföras.

  Mång- eller skogbruksplanen är stommen till en god lönsamhet för ditt ägande och styr vilka åtgärder som ska genomföras och när det ska ske. Mång-/skogsbruksplanen ger svar på vilka investeringar som bör utföras och vilken lönsamhet det förväntas ge tillbaka. För oss på Mälby Skog är det viktigt att planen är ett levande dokument som uppdateras löpande utifrån de åtgärder som görs.

   

  Fördelar med mång- eller skogsbruksplan

  • Mång-/skogsbruksplanen är ett verktyg som hjälper dig att planera dina insatser för att skapa en god ekonomi för din fastighet.
  • Mång-/skogsbruksplanen ger dig god information och insikt om din skog.
  • Mång-/skogsbruksplanen är utformad för att förenkla ägandet av din fastighet.
  • Ger dig 100% koll på din skog!

  Jag hjälper dig med din mångbruksplan

  Går du i tankarna att ta fram en mångsbruksplan? Jag hjälper dig att planera din mark och skog oavsett dina intressen och behov.

  Ring Max på 076-109 08 20

  Max Hedlund

  Virkesköpare

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Certifiering av fastigheter

  Certifiering av skogsfastigheter är ett viktigt verktyg för att säkerställa hållbarhet och ansvarsfullhet inom skogsbranschen och garanterar en mer hållbar användning av skogsresurser.

  Läs mer

  Virkestransport

  Mälby Skog transporterar allt ditt virke till slutkunden. Med egna lastbilar och egen personal ansvarar vi för hela transportkedjan, snabbt och säkert.

  Läs mer

  Ansökningar, avtal, avverkningsanmälningar och samråd med myndigheter

  Mälby Skog hjälper dig upprätta avtal, anmälningar och samråd med myndigheter.

  Läs mer

  Markberedning

  En viktig process som bidrar till en hållbar och effektiv skogsbrukshantering, samtidigt som det ökar din skogs motståndskraft och ger bättre förutsättningar för jakt och rekreation.

  Läs mer

  Husbehovstäkt

  Vi hjälper dig som fastighetsägare att ansöka om tillstånd att ta upp en begränsad mängd naturmaterial från din egen fastighet för personligt bruk.

  Läs mer

  Skogsbilväg och vändplaner

  Skogsbilvägar och vändplaner är nödvändiga för att ge tillgång till avlägsna områden av skogen där avverkning och skötsel behövs.

  Läs mer

  Gallring

  Att gallra innebär att du tar bort träd av sämre kvalitet för att istället skapa bättre förutsättningar för andra träd. Ett vanligt körschema är att gallra mellan en och tre gånger under en omloppstid.

  Läs mer

  Röjning

  Att röja vid rätt tillfälle är en enkel skogsåtgärd som lönar sig. Tillväxten för de stammar som lämnas kvar ökar och kostnaden för framtida gallring minskar.

  Läs mer

  Skogsdikning

  Skapa en hälsosammare och mer produktiv skogsmiljö genom att förbättra markdräneringen.

  Läs mer