Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Reportage
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  ANSÖKNINGAR, Avtal, avverkningsanmälningar och samråd med myndigheter

  Enkel hantering av ansökningar, avtal, anmälningar och myndighetsfrågor

  Mälby Skog hjälper dig som med alla typer av avtal och anmälningar som rör din fastighet.

   

  Det kan vara krångligt att veta vilka avtal som bör finnas och vad dessa ska innehålla. Vi på Mälby Skog vill underlätta för dig som skogsägare när det kommer till att upprätta avtal med berörda parter. Det kan vara upprättande av avtal, såsom arrende av byggnader, jakt, fiske eller jordbruk. Vi hjälper dig att skapa rätt förutsättningar till att skapa mervärden för din fastighet.

  Även när det kommer till avverkningsanmälningar och samråd med myndigheter har vi på Mälby Skog gedigen kompetens och erfarenhet att hjälpa skogsägare för ett enkelt ägande.

   

  Fördelar med tjänsten

  • Vi hjälper dig med alla typer av avtal och anmälningar som rör din fastighet.
  • Mälby Skog har lång erfarenhet och vet vilka avtal som krävs och vad innehållet ska bestå av.
  • Med Mälby Skog kan du känna en trygghet i att ha alla avtal och anmälningar på plats.

  Orolig över krångligt pappersarbete?

  Jag ser till att avtal och anmälningar kring din fastighet blir en enkel sak. Kontakta mig så sätter vi igång direkt.

  Ring Ronny på 073-047 22 32

  Ronny Sjöqvist

  VD

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.