Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  ANSÖKNINGAR, Avtal, avverkningsanmälningar och samråd med myndigheter

  Enkel hantering av ansökningar, avtal, anmälningar och myndighetsfrågor

  Mälby Skog hjälper dig som med alla typer av avtal och anmälningar som rör din fastighet.

   

  Det kan vara krångligt att veta vilka avtal som bör finnas och vad dessa ska innehålla. Vi på Mälby Skog vill underlätta för dig som skogsägare när det kommer till att upprätta avtal med berörda parter. Det kan vara upprättande av avtal, såsom arrende av byggnader, jakt, fiske eller jordbruk. Vi hjälper dig att skapa rätt förutsättningar till att skapa mervärden för din fastighet.

  Även när det kommer till avverkningsanmälningar och samråd med myndigheter har vi på Mälby Skog gedigen kompetens och erfarenhet att hjälpa skogsägare för ett enkelt ägande.

   

  Fördelar med tjänsten

  • Vi hjälper dig med alla typer av avtal och anmälningar som rör din fastighet.
  • Mälby Skog har lång erfarenhet och vet vilka avtal som krävs och vad innehållet ska bestå av.
  • Med Mälby Skog kan du känna en trygghet i att ha alla avtal och anmälningar på plats.

  Orolig över krångligt pappersarbete?

  Jag ser till att avtal och anmälningar kring din fastighet blir en enkel sak. Kontakta mig så sätter vi igång direkt.

  Ring Ronny på 073-047 22 32

  Ronny Sjöqvist

  Grundare, VD

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Röjning

  Att röja vid rätt tillfälle är en enkel skogsåtgärd som lönar sig. Tillväxten för de stammar som lämnas kvar ökar och kostnaden för framtida gallring minskar.

  Läs mer

  Gallring

  Att gallra innebär att du tar bort träd av sämre kvalitet för att istället skapa bättre förutsättningar för andra träd. Ett vanligt körschema är att gallra mellan en och tre gånger under en omloppstid.

  Läs mer

  Skogsdikning

  Skapa en hälsosammare och mer produktiv skogsmiljö genom att förbättra markdräneringen.

  Läs mer

  Virkestransport

  Mälby Skog transporterar allt ditt virke till slutkunden. Med egna lastbilar och egen personal ansvarar vi för hela transportkedjan, snabbt och säkert.

  Läs mer

  Föryngringsavverkning

  En effektiv skogsbruksteknik som ger plats och möjlighet för en ny generation skog.

  Läs mer

  Bokföring, deklaration och bokslut för skogsägare

  Bokföring, deklaration och bokslut är alla viktiga aspekter av skogsägandet som säkerställer att ekonomin för skogsbruket är välorganiserad och uppfyller de regler och bestämmelser som finns.

  Läs mer

  Skogsbilväg och vändplaner

  Skogsbilvägar och vändplaner är nödvändiga för att ge tillgång till avlägsna områden av skogen där avverkning och skötsel behövs.

  Läs mer

  Certifiering av fastigheter

  Certifiering av skogsfastigheter är ett viktigt verktyg för att säkerställa hållbarhet och ansvarsfullhet inom skogsbranschen och garanterar en mer hållbar användning av skogsresurser.

  Läs mer

  Mångbruksplan och skogsbruksplan

  Få koll på din skog genom att göra en mångbruksplan eller skogsbruksplan. Utifrån planen vet vi vilka åtgärder som ska genomföras och när det ska ske. Allt utifrån dina mål som skogsägare.

  Läs mer