Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Reportage
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  ANSÖKNINGAR, Avtal, avverkningsanmälningar och samråd med myndigheter

  Enkel hantering av ansökningar, avtal, anmälningar och myndighetsfrågor

  Mälby Skog hjälper dig som med alla typer av avtal och anmälningar som rör din fastighet.

   

  Det kan vara krångligt att veta vilka avtal som bör finnas och vad dessa ska innehålla. Vi på Mälby Skog vill underlätta för dig som skogsägare när det kommer till att upprätta avtal med berörda parter. Det kan vara upprättande av avtal, såsom arrende av byggnader, jakt, fiske eller jordbruk. Vi hjälper dig att skapa rätt förutsättningar till att skapa mervärden för din fastighet.

  Även när det kommer till avverkningsanmälningar och samråd med myndigheter har vi på Mälby Skog gedigen kompetens och erfarenhet att hjälpa skogsägare för ett enkelt ägande.

   

  Fördelar med tjänsten

  • Vi hjälper dig med alla typer av avtal och anmälningar som rör din fastighet.
  • Mälby Skog har lång erfarenhet och vet vilka avtal som krävs och vad innehållet ska bestå av.
  • Med Mälby Skog kan du känna en trygghet i att ha alla avtal och anmälningar på plats.

  Orolig över krångligt pappersarbete?

  Jag ser till att avtal och anmälningar kring din fastighet blir en enkel sak. Kontakta mig så sätter vi igång direkt.

  Ring Ronny på 073-047 22 32

  Ronny Sjöqvist

  VD

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Certifiering av fastigheter

  Certifiering av skogsfastigheter är ett viktigt verktyg för att säkerställa hållbarhet och ansvarsfullhet inom skogsbranschen och garanterar en mer hållbar användning av skogsresurser.

  Läs mer

  Markberedning

  En viktig process som bidrar till en hållbar och effektiv skogsbrukshantering, samtidigt som det ökar din skogs motståndskraft och ger bättre förutsättningar för jakt och rekreation.

  Läs mer

  Gallring

  Att gallra innebär att du tar bort träd av sämre kvalitet för att istället skapa bättre förutsättningar för andra träd. Ett vanligt körschema är att gallra mellan en och tre gånger under en omloppstid.

  Läs mer

  Mångbruksplan och skogsbruksplan

  Få koll på din skog genom att göra en mångbruksplan eller skogsbruksplan. Utifrån planen vet vi vilka åtgärder som ska genomföras och när det ska ske. Allt utifrån dina mål som skogsägare.

  Läs mer

  Förvaltning

  Vi hjälper dig att förvalta din skogsfastighet. Lönsamt, hållbart och enkelt!

  Läs mer

  Skogsdikning

  Skapa en hälsosammare och mer produktiv skogsmiljö genom att förbättra markdräneringen.

  Läs mer

  Avverkningsuppdrag

  Vi hjälper dig med alla typer av avverkningsuppdrag utan onödiga mellanhänder. 

  Läs mer

  Stubbrytning

  Stubbrytning och brytning av jordbruksmark är två viktiga processer för att förbättra markstruktur och bibehålla en god jordhälsa.

  Läs mer

  Krossning av grot och trädelar

  Krossa grot och trädelar och omvandla resurser snabbt till användbar flis.

  Läs mer