Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  ANSÖKNINGAR, Avtal, avverkningsanmälningar och samråd med myndigheter

  Enkel hantering av ansökningar, avtal, anmälningar och myndighetsfrågor

  Mälby Skog hjälper dig som med alla typer av avtal och anmälningar som rör din fastighet.

   

  Det kan vara krångligt att veta vilka avtal som bör finnas och vad dessa ska innehålla. Vi på Mälby Skog vill underlätta för dig som skogsägare när det kommer till att upprätta avtal med berörda parter. Det kan vara upprättande av avtal, såsom arrende av byggnader, jakt, fiske eller jordbruk. Vi hjälper dig att skapa rätt förutsättningar till att skapa mervärden för din fastighet.

  Även när det kommer till avverkningsanmälningar och samråd med myndigheter har vi på Mälby Skog gedigen kompetens och erfarenhet att hjälpa skogsägare för ett enkelt ägande.

   

  Fördelar med tjänsten

  • Vi hjälper dig med alla typer av avtal och anmälningar som rör din fastighet.
  • Mälby Skog har lång erfarenhet och vet vilka avtal som krävs och vad innehållet ska bestå av.
  • Med Mälby Skog kan du känna en trygghet i att ha alla avtal och anmälningar på plats.

  Orolig över krångligt pappersarbete?

  Jag ser till att avtal och anmälningar kring din fastighet blir en enkel sak. Kontakta mig så sätter vi igång direkt.

  Ring Ronny på 073-047 22 32

  Ronny Sjöqvist

  VD

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Plantering

  Vi utför plantering av ny skog skräddarsytt efter din fastighet och skapar goda förutsättningar för nästa generation skog.

  Läs mer

  Husbehovstäkt

  Vi hjälper dig som fastighetsägare att ansöka om tillstånd att ta upp en begränsad mängd naturmaterial från din egen fastighet för personligt bruk.

  Läs mer

  Rådgivning inom jord, skog, jakt och skogsvägar

  Vi vill att det ska vara lätt att vara skogsägare och hjälper dig med rådgivning inom allt som behövs för att din fastighet ska nå sin fulla potential.

  Läs mer

  Mångbruksplan och skogsbruksplan

  Få koll på din skog genom att göra en mångbruksplan eller skogsbruksplan. Utifrån planen vet vi vilka åtgärder som ska genomföras och när det ska ske. Allt utifrån dina mål som skogsägare.

  Läs mer

  Flistransport

  Mälby Skog har alla typer av bilar för att kunna transportera råvaran efter utförd flisning eller krossning. Enkelt och smidigt!

  Läs mer

  Förvaltning

  Vi hjälper dig att förvalta din skogsfastighet. Lönsamt, hållbart och enkelt!

  Läs mer

  Skogsdikning

  Skapa en hälsosammare och mer produktiv skogsmiljö genom att förbättra markdräneringen.

  Läs mer

  Markberedning

  En viktig process som bidrar till en hållbar och effektiv skogsbrukshantering, samtidigt som det ökar din skogs motståndskraft och ger bättre förutsättningar för jakt och rekreation.

  Läs mer

  Grotskotning

  Forsla bort hyggesrester både säkert och effektivt samtidigt som du förbättrar skogens ekosystem.

  Läs mer