Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  GROTSKOTNING

  Håll din skog frisk och välmående med grotskotning

  Forsla bort hyggesrester både säkert och effektivt samtidigt som du förbättrar skogens ekosystem.

   

  Grotskotning är en viktig del av skogsvård då det minimerar risken för skogsbrand och dessutom hindrar att skadedjur och sjukdomar sprids till andra träd. Mälby Skog kan hjälpa dig med grotskotning på flera olika sätt. Grotskotning är en viktig del av skogsvården för att säkerställa att din skog fortsätter att vara frisk och välmående.

  Vi på Mälby Skog utför alltid grotskotning på ett ansvarsfullt sätt för att minimera skador på miljön och skogens ekosystem. Mälby Skog hanterar stora mängder grot, helt med egen personal och egna maskiner. Vi vet hur länge groten ska torka så att du som skogsägare ska få ut största möjliga värde.

  Fördelar med grotskotning

  • Förbättrat skogsbruk: Rensa ut oönskade delar av trädet och och öppna upp områden som kan användas för skogsbruk eller återbeskogning.
  • Förebyggande av skogsbränder: Grotskotning minskar risken för skogsbränder och att sjukdomar eller skadedjur sprids till andra träd.
  • Förbättrad tillgänglighet: Grotskotning kan göra det lättare att ta sig fram i skogen för vandring, jakt och andra aktiviteter. Det kan också göra det enklare att ta ut timmer och andra skogsprodukter.
  • Vi tar tillvara på alla skogens resurser. Vilket är gynnsamt för såväl dig som miljön.

  Jag hjälper dig att hålla din skog frisk och välmående

  Hör av dig till mig så sätter vi direkt igång med att planera grotskotning för din fastighet, snabbt och enkelt.

  Ring Patrik på 070-589 20 59

  Patrik Lennartsson

  Avverkningsledare, ägare

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Föryngringsavverkning

  En effektiv skogsbruksteknik som ger plats och möjlighet för en ny generation skog.

  Läs mer

  Gallring

  Att gallra innebär att du tar bort träd av sämre kvalitet för att istället skapa bättre förutsättningar för andra träd. Ett vanligt körschema är att gallra mellan en och tre gånger under en omloppstid.

  Läs mer

  Bokföring, deklaration och bokslut för skogsägare

  Bokföring, deklaration och bokslut är alla viktiga aspekter av skogsägandet som säkerställer att ekonomin för skogsbruket är välorganiserad och uppfyller de regler och bestämmelser som finns.

  Läs mer

  Markberedning

  En viktig process som bidrar till en hållbar och effektiv skogsbrukshantering, samtidigt som det ökar din skogs motståndskraft och ger bättre förutsättningar för jakt och rekreation.

  Läs mer

  Krossning av grot och trädelar

  Krossa grot och trädelar och omvandla resurser snabbt till användbar flis.

  Läs mer

  Flistransport

  Mälby Skog har alla typer av bilar för att kunna transportera råvaran efter utförd flisning eller krossning. Enkelt och smidigt!

  Läs mer

  Skogsgödsling

  Genom att tillföra ny näring till skogen kan du förbättra både tillväxt och kvalitet, samtidigt som du skyddar skogen från skador och sjukdomar.

  Läs mer

  Röjning

  Att röja vid rätt tillfälle är en enkel skogsåtgärd som lönar sig. Tillväxten för de stammar som lämnas kvar ökar och kostnaden för framtida gallring minskar.

  Läs mer

  Husbehovstäkt

  Vi hjälper dig som fastighetsägare att ansöka om tillstånd att ta upp en begränsad mängd naturmaterial från din egen fastighet för personligt bruk.

  Läs mer