Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Reportage
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  GROTSKOTNING

  Håll din skog frisk och välmående med grotskotning

  Forsla bort hyggesrester både säkert och effektivt samtidigt som du förbättrar skogens ekosystem.

   

  Grotskotning är en viktig del av skogsvård då det minimerar risken för skogsbrand och dessutom hindrar att skadedjur och sjukdomar sprids till andra träd. Mälby Skog kan hjälpa dig med grotskotning på flera olika sätt. Grotskotning är en viktig del av skogsvården för att säkerställa att din skog fortsätter att vara frisk och välmående.

  Vi på Mälby Skog utför alltid grotskotning på ett ansvarsfullt sätt för att minimera skador på miljön och skogens ekosystem. Mälby Skog hanterar stora mängder grot, helt med egen personal och egna maskiner. Vi vet hur länge groten ska torka så att du som skogsägare ska få ut största möjliga värde.

  Fördelar med grotskotning

  • Förbättrat skogsbruk: Rensa ut oönskade delar av trädet och och öppna upp områden som kan användas för skogsbruk eller återbeskogning.
  • Förebyggande av skogsbränder: Grotskotning minskar risken för skogsbränder och att sjukdomar eller skadedjur sprids till andra träd.
  • Förbättrad tillgänglighet: Grotskotning kan göra det lättare att ta sig fram i skogen för vandring, jakt och andra aktiviteter. Det kan också göra det enklare att ta ut timmer och andra skogsprodukter.
  • Vi tar tillvara på alla skogens resurser. Vilket är gynnsamt för såväl dig som miljön.

  Jag hjälper dig att hålla din skog frisk och välmående

  Hör av dig till mig så sätter vi direkt igång med att planera grotskotning för din fastighet, snabbt och enkelt.

  Ring Patrik på 070-589 20 59

  Patrik Lennartsson

  Avverkningsledare

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Föryngringsavverkning

  En effektiv skogsbruksteknik som ger plats och möjlighet för en ny generation skog.

  Läs mer

  Mångbruksplan och skogsbruksplan

  Få koll på din skog genom att göra en mångbruksplan eller skogsbruksplan. Utifrån planen vet vi vilka åtgärder som ska genomföras och när det ska ske. Allt utifrån dina mål som skogsägare.

  Läs mer

  Skogsbilväg och vändplaner

  Skogsbilvägar och vändplaner är nödvändiga för att ge tillgång till avlägsna områden av skogen där avverkning och skötsel behövs.

  Läs mer

  Gallring

  Att gallra innebär att du tar bort träd av sämre kvalitet för att istället skapa bättre förutsättningar för andra träd. Ett vanligt körschema är att gallra mellan en och tre gånger under en omloppstid.

  Läs mer

  Ansökningar, avtal, avverkningsanmälningar och samråd med myndigheter

  Mälby Skog hjälper dig upprätta avtal, anmälningar och samråd med myndigheter.

  Läs mer

  Skogsdikning

  Skapa en hälsosammare och mer produktiv skogsmiljö genom att förbättra markdräneringen.

  Läs mer

  Förvaltning

  Vi hjälper dig att förvalta din skogsfastighet. Lönsamt, hållbart och enkelt!

  Läs mer

  Markberedning

  En viktig process som bidrar till en hållbar och effektiv skogsbrukshantering, samtidigt som det ökar din skogs motståndskraft och ger bättre förutsättningar för jakt och rekreation.

  Läs mer

  Certifiering av fastigheter

  Certifiering av skogsfastigheter är ett viktigt verktyg för att säkerställa hållbarhet och ansvarsfullhet inom skogsbranschen och garanterar en mer hållbar användning av skogsresurser.

  Läs mer