Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Reportage
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  Certifiering av fastigheter

  Certifiering ger trygghet för både skogsägare och miljö

  Certifiering av skogsfastigheter är ett viktigt verktyg för att säkerställa hållbarhet och ansvarsfullhet inom skogsbranschen och garanterar en mer hållbar användning av skogsresurser.

   

  Certifiering av fastigheter säkerställer en hållbar hantering av våra skogar, samtidigt som det möter upp konsumenternas ökande efterfrågan på hållbart producerat virke och andra skogsbaserade produkter. Mälby Skog är certifierat av både FSC och PEFC och kan dessutom certifiera din fastighet. Certifikat från FSC och PEFC bekräftar att en fastighet bedriver sitt skogsbruk på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Certifieringarna omfattar flera olika aspekter av hållbarhet, såsom miljöskydd, socialt ansvar och ekonomisk lönsamhet.

  Att vara certifierad innebär att du som skogsägare behöver följa strikta regler för att säkerställa hållbarhet och en ansvarsfull användning av skogsresurser. Detta inkluderar att skydda viktiga naturområden, respektera lokala och urfolkssamhällen, använda säkra arbetsmetoder och bedriva ekonomiskt hållbart skogsbruk.

  Fördelar med att certifiera fastigheter

  • Ger ökad lönsamhet då certifierat virke ger mer betalt till skogsägaren
  • Certifierade skogsfastigheter visar på ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk.
  • Kan öppna upp för nya möjligheter kring certifierade skogsprodukter som efterfrågas av miljömedvetna konsumenter och företag.

  Behöver du hjälp med att certifiera din fastighet?

  Självklart fixar vi det. Hör av dig så ser jag till att vi kan visa upp ditt hållbara skogsbruk.

  Ring Christer på 073-443 77 62

  Christer Wallin

  Virkesköpare, Drivningsledare

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Husbehovstäkt

  Vi hjälper dig som fastighetsägare att ansöka om tillstånd att ta upp en begränsad mängd naturmaterial från din egen fastighet för personligt bruk.

  Läs mer

  Bokföring, deklaration och bokslut för skogsägare

  Bokföring, deklaration och bokslut är alla viktiga aspekter av skogsägandet som säkerställer att ekonomin för skogsbruket är välorganiserad och uppfyller de regler och bestämmelser som finns.

  Läs mer

  Skogsgödsling

  Genom att tillföra ny näring till skogen kan du förbättra både tillväxt och kvalitet, samtidigt som du skyddar skogen från skador och sjukdomar.

  Läs mer

  Föryngringsavverkning

  En effektiv skogsbruksteknik som ger plats och möjlighet för en ny generation skog.

  Läs mer

  Gallring

  Att gallra innebär att du tar bort träd av sämre kvalitet för att istället skapa bättre förutsättningar för andra träd. Ett vanligt körschema är att gallra mellan en och tre gånger under en omloppstid.

  Läs mer

  Plantering

  Vi utför plantering av ny skog skräddarsytt efter din fastighet och skapar goda förutsättningar för nästa generation skog.

  Läs mer

  Röjning

  Att röja vid rätt tillfälle är en enkel skogsåtgärd som lönar sig. Tillväxten för de stammar som lämnas kvar ökar och kostnaden för framtida gallring minskar.

  Läs mer

  Skogsbilväg och vändplaner

  Skogsbilvägar och vändplaner är nödvändiga för att ge tillgång till avlägsna områden av skogen där avverkning och skötsel behövs.

  Läs mer

  Rådgivning inom jord, skog, jakt och skogsvägar

  Vi vill att det ska vara lätt att vara skogsägare och hjälper dig med rådgivning inom allt som behövs för att din fastighet ska nå sin fulla potential.

  Läs mer