Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Reportage
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  Certifiering av fastigheter

  Certifiering ger trygghet för både skogsägare och miljö

  Certifiering av skogsfastigheter är ett viktigt verktyg för att säkerställa hållbarhet och ansvarsfullhet inom skogsbranschen och garanterar en mer hållbar användning av skogsresurser.

   

  Certifiering av fastigheter säkerställer en hållbar hantering av våra skogar, samtidigt som det möter upp konsumenternas ökande efterfrågan på hållbart producerat virke och andra skogsbaserade produkter. Mälby Skog är certifierat av både FSC och PEFC och kan dessutom certifiera din fastighet. Certifikat från FSC och PEFC bekräftar att en fastighet bedriver sitt skogsbruk på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Certifieringarna omfattar flera olika aspekter av hållbarhet, såsom miljöskydd, socialt ansvar och ekonomisk lönsamhet.

  Att vara certifierad innebär att du som skogsägare behöver följa strikta regler för att säkerställa hållbarhet och en ansvarsfull användning av skogsresurser. Detta inkluderar att skydda viktiga naturområden, respektera lokala och urfolkssamhällen, använda säkra arbetsmetoder och bedriva ekonomiskt hållbart skogsbruk.

  Fördelar med att certifiera fastigheter

  • Ger ökad lönsamhet då certifierat virke ger mer betalt till skogsägaren
  • Certifierade skogsfastigheter visar på ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk.
  • Kan öppna upp för nya möjligheter kring certifierade skogsprodukter som efterfrågas av miljömedvetna konsumenter och företag.

  Behöver du hjälp med att certifiera din fastighet?

  Självklart fixar vi det. Hör av dig så ser jag till att vi kan visa upp ditt hållbara skogsbruk.

  Ring Christer på 073-443 77 62

  Christer Wallin

  Chef rundvike, virkesköpare

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.