Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  Certifiering av fastigheter

  Certifiering ger trygghet för både skogsägare och miljö

  Certifiering av skogsfastigheter är ett viktigt verktyg för att säkerställa hållbarhet och ansvarsfullhet inom skogsbranschen och garanterar en mer hållbar användning av skogsresurser.

   

  Certifiering av fastigheter säkerställer en hållbar hantering av våra skogar, samtidigt som det möter upp konsumenternas ökande efterfrågan på hållbart producerat virke och andra skogsbaserade produkter. Mälby Skog är certifierat av både FSC och PEFC och kan dessutom certifiera din fastighet. Certifikat från FSC och PEFC bekräftar att en fastighet bedriver sitt skogsbruk på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Certifieringarna omfattar flera olika aspekter av hållbarhet, såsom miljöskydd, socialt ansvar och ekonomisk lönsamhet.

  Att vara certifierad innebär att du som skogsägare behöver följa strikta regler för att säkerställa hållbarhet och en ansvarsfull användning av skogsresurser. Detta inkluderar att skydda viktiga naturområden, respektera lokala och urfolkssamhällen, använda säkra arbetsmetoder och bedriva ekonomiskt hållbart skogsbruk.

  Fördelar med att certifiera fastigheter

  • Ger ökad lönsamhet då certifierat virke ger mer betalt till skogsägaren
  • Certifierade skogsfastigheter visar på ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk.
  • Kan öppna upp för nya möjligheter kring certifierade skogsprodukter som efterfrågas av miljömedvetna konsumenter och företag.

  Behöver du hjälp med att certifiera din fastighet?

  Självklart fixar vi det. Hör av dig så ser jag till att vi kan visa upp ditt hållbara skogsbruk.

  Ring Christer på 073-443 77 62

  Christer Wallin

  Chef rundvike, virkesköpare

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Plantering

  Vi utför plantering av ny skog skräddarsytt efter din fastighet och skapar goda förutsättningar för nästa generation skog.

  Läs mer

  Flistransport

  Mälby Skog har alla typer av bilar för att kunna transportera råvaran efter utförd flisning eller krossning. Enkelt och smidigt!

  Läs mer

  Ansökningar, avtal, avverkningsanmälningar och samråd med myndigheter

  Mälby Skog hjälper dig upprätta avtal, anmälningar och samråd med myndigheter.

  Läs mer

  Virkestransport

  Mälby Skog transporterar allt ditt virke till slutkunden. Med egna lastbilar och egen personal ansvarar vi för hela transportkedjan, snabbt och säkert.

  Läs mer

  Skogsdikning

  Skapa en hälsosammare och mer produktiv skogsmiljö genom att förbättra markdräneringen.

  Läs mer

  Markberedning

  En viktig process som bidrar till en hållbar och effektiv skogsbrukshantering, samtidigt som det ökar din skogs motståndskraft och ger bättre förutsättningar för jakt och rekreation.

  Läs mer

  Gallring

  Att gallra innebär att du tar bort träd av sämre kvalitet för att istället skapa bättre förutsättningar för andra träd. Ett vanligt körschema är att gallra mellan en och tre gånger under en omloppstid.

  Läs mer

  Mångbruksplan och skogsbruksplan

  Få koll på din skog genom att göra en mångbruksplan eller skogsbruksplan. Utifrån planen vet vi vilka åtgärder som ska genomföras och när det ska ske. Allt utifrån dina mål som skogsägare.

  Läs mer

  Bokföring, deklaration och bokslut för skogsägare

  Bokföring, deklaration och bokslut är alla viktiga aspekter av skogsägandet som säkerställer att ekonomin för skogsbruket är välorganiserad och uppfyller de regler och bestämmelser som finns.

  Läs mer