Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  Förvaltning

  Att äga skog ska vara enkelt

  Vi hjälper dig att förvalta din skogsfastighet. Lönsamt, hållbart och enkelt!

   

  Oavsett hur ditt skogsägande ser ut kan vi på Mälby Skog hjälpa dig att förvalta din fastighet. Vi utgår från dina mål med din fastighet och skapar största möjliga avkastning för dig som skogsägare.

  Mälby Skog förvaltar flertalet fastigheter och har en stor kompetens när det kommer till att skapa rätt förutsättningar för ett långsiktigt och ekonomiskt skogsägande. Vi har inga egna industrier vilket gör att vi kan ge trovärdiga råd om hur din skog ska förvaltas.

   

  Fördelar med förvaltning

  • Gör ditt skogsägande enkelt!
  • Ger dig en trygghet i att rätt åtgärder görs vid rätt tidpunkt.
  • Vi tar hand om allt som rör din fastighet utifrån din mål.

  Behöver du hjälp med förvaltning?

  Jag hjälper dig att snabbt komma igång med förvaltning och sätta upp mål för just din fastighet.

  Ring Ronny på 073-047 22 32

  Ronny Sjöqvist

  Grundare, VD

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Flistransport

  Mälby Skog har alla typer av bilar för att kunna transportera råvaran efter utförd flisning eller krossning. Enkelt och smidigt!

  Läs mer

  Gallring

  Att gallra innebär att du tar bort träd av sämre kvalitet för att istället skapa bättre förutsättningar för andra träd. Ett vanligt körschema är att gallra mellan en och tre gånger under en omloppstid.

  Läs mer

  Skogsdikning

  Skapa en hälsosammare och mer produktiv skogsmiljö genom att förbättra markdräneringen.

  Läs mer

  Föryngringsavverkning

  En effektiv skogsbruksteknik som ger plats och möjlighet för en ny generation skog.

  Läs mer

  Skogsbilväg och vändplaner

  Skogsbilvägar och vändplaner är nödvändiga för att ge tillgång till avlägsna områden av skogen där avverkning och skötsel behövs.

  Läs mer

  Certifiering av fastigheter

  Certifiering av skogsfastigheter är ett viktigt verktyg för att säkerställa hållbarhet och ansvarsfullhet inom skogsbranschen och garanterar en mer hållbar användning av skogsresurser.

  Läs mer

  Stubbrytning

  Stubbrytning och brytning av jordbruksmark är två viktiga processer för att förbättra markstruktur och bibehålla en god jordhälsa.

  Läs mer

  Plantering

  Vi utför plantering av ny skog skräddarsytt efter din fastighet och skapar goda förutsättningar för nästa generation skog.

  Läs mer

  Husbehovstäkt

  Vi hjälper dig som fastighetsägare att ansöka om tillstånd att ta upp en begränsad mängd naturmaterial från din egen fastighet för personligt bruk.

  Läs mer