Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  Förvaltning

  Att äga skog ska vara enkelt

  Vi hjälper dig att förvalta din skogsfastighet. Lönsamt, hållbart och enkelt!

   

  Oavsett hur ditt skogsägande ser ut kan vi på Mälby Skog hjälpa dig att förvalta din fastighet. Vi utgår från dina mål med din fastighet och skapar största möjliga avkastning för dig som skogsägare.

  Mälby Skog förvaltar flertalet fastigheter och har en stor kompetens när det kommer till att skapa rätt förutsättningar för ett långsiktigt och ekonomiskt skogsägande. Vi har inga egna industrier vilket gör att vi kan ge trovärdiga råd om hur din skog ska förvaltas.

   

  Fördelar med förvaltning

  • Gör ditt skogsägande enkelt!
  • Ger dig en trygghet i att rätt åtgärder görs vid rätt tidpunkt.
  • Vi tar hand om allt som rör din fastighet utifrån din mål.

  Behöver du hjälp med förvaltning?

  Jag hjälper dig att snabbt komma igång med förvaltning och sätta upp mål för just din fastighet.

  Ring Ronny på 073-047 22 32

  Ronny Sjöqvist

  VD

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Föryngringsavverkning

  En effektiv skogsbruksteknik som ger plats och möjlighet för en ny generation skog.

  Läs mer

  Grotskotning

  Forsla bort hyggesrester både säkert och effektivt samtidigt som du förbättrar skogens ekosystem.

  Läs mer

  Avverkningsuppdrag

  Vi hjälper dig med alla typer av avverkningsuppdrag utan onödiga mellanhänder. 

  Läs mer

  Gallring

  Att gallra innebär att du tar bort träd av sämre kvalitet för att istället skapa bättre förutsättningar för andra träd. Ett vanligt körschema är att gallra mellan en och tre gånger under en omloppstid.

  Läs mer

  Rådgivning inom jord, skog, jakt och skogsvägar

  Vi vill att det ska vara lätt att vara skogsägare och hjälper dig med rådgivning inom allt som behövs för att din fastighet ska nå sin fulla potential.

  Läs mer

  Krossning av grot och trädelar

  Krossa grot och trädelar och omvandla resurser snabbt till användbar flis.

  Läs mer

  Bokföring, deklaration och bokslut för skogsägare

  Bokföring, deklaration och bokslut är alla viktiga aspekter av skogsägandet som säkerställer att ekonomin för skogsbruket är välorganiserad och uppfyller de regler och bestämmelser som finns.

  Läs mer

  Stubbrytning

  Stubbrytning och brytning av jordbruksmark är två viktiga processer för att förbättra markstruktur och bibehålla en god jordhälsa.

  Läs mer

  Certifiering av fastigheter

  Certifiering av skogsfastigheter är ett viktigt verktyg för att säkerställa hållbarhet och ansvarsfullhet inom skogsbranschen och garanterar en mer hållbar användning av skogsresurser.

  Läs mer