Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Reportage
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 •  

  MARKBEREDNING

  Skapa en snabb och jämn tillväxt genom att markbereda

  En viktig process som bidrar till en hållbar och effektiv skogsbrukshantering, samtidigt som det ökar din skogs motståndskraft och ger bättre förutsättningar för jakt och rekreation.

   

  Genom att planera och genomföra din markberedning kan du skapa förutsättningar för en snabb och jämn tillväxt av skog, vilket i sin tur bidrar till en bättre klimat- och miljöbalans. Mälby Skog hjälper dig alltid med en väl utförd markberedning som inte bara ger skogen en ökad motståndskraft mot skadedjur och sjukdomar men även skapar bättre förutsättningar för jakt och rekreation.

  Som skogsägare minskar du också riskerna för erosion och erosionsskador på marken. Markberedning är en viktig pusselbit som bidrar till en hållbar och effektiv hantering av ditt skogsbruk, skapar en mer robust och hälsosam skog och gynnar både ekosystemet och samhället som helhet.

  Fördelar med markberedning

  • Plantornas rötter får en säkrare vattenförsörjning, vilket minskar risken för plantdöd på grund av torka
  • Konkurrensen från hyggesvegetation som gräs och örter blir mindre under de första viktiga åren för de nya plantorna
  • Färre plantor riskerar att skadas eller dödas av snytbagge
  • Planteringspunkterna blir något varmare, vilket gynnar planttillväxt och minskar risken för frostskador

  Skapa bättre förutsättningar för snabb och jämn tillväxt

  Jag hjälper dig att snabbt komma igång med markberedningen för din fastighet.

  Ring Mattias på 076-139 90 22

  Mattias Lindström

  Chef skogsvård

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.