Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 • Husbehovstäkt

  Hållbara resurser från egen fastighet

  Vi hjälper dig som fastighetsägare att ansöka om tillstånd och brytningen av naturmaterial för vägar och vändplaner på den egna gårdens verksamhet.

   

  Syftet med en husbehovstäkt är att låta dig som fastighetsägare nyttja naturmaterial från din fastighet för personligt bruk, som att bygga eller förbättra skogsbilvägar och vändplaner.

  I samråd med din kommun och Länstyrelsen kan du som fastighetsägare bryta 10 000 ton för att bygga eller underhålla skogsbilvägar och vändplaner på egen mark. Vi på Mälby Skog hjälper dig hela vägen från ansökning till att bryta naturmaterialet för att bygga eller förbättra dina skogsbilvägar. Detta tillåter dig som fastighetsägare att undvika inköp av dyrt material från andra källor.

  Efter brytningen av naturmaterialet transporterar vi ditt grus och sten till där det ska användas. Vi har hand om hela kedjan för våra kunder, där utgångspunkten är att det alltid ska vara kostnadseffektivt för dig som markägare och med minimal påverkan på den om givande miljön. Mälby Skog har egna maskiner och bilar vilket gör att vi på ett effektivt sätt kan transportera det du behöver till din fastighet.

   

  Transporter av grus och sten

  Transporter av grus och sten spelar en viktig roll inom skogsbruket, där de används för att anlägga skogsvägar som gör det möjligt för skogsarbetare att nå avlägsna delar av skogen för skötsel och avverkning. Detta bidrar till en hållbar skogshantering och kan göra skogsbruket mer effektivt och ekonomiskt lönsamt.

  Mälby Skog har egna maskiner och bilar vilket gör att vi på ett effektivt sätt kan transportera det du behöver till din fastighet. Vi har hand om hela kedjan för våra kunder, där utgångspunkten att det alltid ska vara kostnadseffektivt för dig som markägare och med minimal påverkan på den omgivande miljön.

   

  Fördelar med om husbehovstäkt och transporter

  • Kostnadseffektivt: Genom att bryta naturmaterial från din fastighet kan du som markägare undvika kostnader av dyrt material från andra källor.
  • Enkel process: Vi hjälper dig under hela processen från ansökan till färdig skogsbilväg.
  • Vi transporterar ditt naturmaterial till platsen där det ska användas.
  • Alltid med egna maskiner och egen personal.
  • Vi har koll på juridiken

  Behöver du hjälp med att ansöka om husbehövstäkt?

  Ingen fara, jag ser till att ansökan går till på rätt sätt och skickas iväg till din kommun eller länsstyrelse.

  Ring Ronny på 073-047 22 32

  Ronny Sjöqvist

  Grundare, VD

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Skogsbilväg och vändplaner

  Skogsbilvägar och vändplaner är nödvändiga för att ge tillgång till avlägsna områden av skogen där avverkning och skötsel behövs.

  Läs mer

  Rådgivning inom jord, skog, jakt och skogsvägar

  Vi vill att det ska vara lätt att vara skogsägare och hjälper dig med rådgivning inom allt som behövs för att din fastighet ska nå sin fulla potential.

  Läs mer

  Flistransport

  Mälby Skog har alla typer av bilar för att kunna transportera råvaran efter utförd flisning eller krossning. Enkelt och smidigt!

  Läs mer

  Skogsdikning

  Skapa en hälsosammare och mer produktiv skogsmiljö genom att förbättra markdräneringen.

  Läs mer

  Mångbruksplan och skogsbruksplan

  Få koll på din skog genom att göra en mångbruksplan eller skogsbruksplan. Utifrån planen vet vi vilka åtgärder som ska genomföras och när det ska ske. Allt utifrån dina mål som skogsägare.

  Läs mer

  Röjning

  Att röja vid rätt tillfälle är en enkel skogsåtgärd som lönar sig. Tillväxten för de stammar som lämnas kvar ökar och kostnaden för framtida gallring minskar.

  Läs mer

  Markberedning

  En viktig process som bidrar till en hållbar och effektiv skogsbrukshantering, samtidigt som det ökar din skogs motståndskraft och ger bättre förutsättningar för jakt och rekreation.

  Läs mer

  Plantering

  Vi utför plantering av ny skog skräddarsytt efter din fastighet och skapar goda förutsättningar för nästa generation skog.

  Läs mer

  Skogsgödsling

  Genom att tillföra ny näring till skogen kan du förbättra både tillväxt och kvalitet, samtidigt som du skyddar skogen från skador och sjukdomar.

  Läs mer