Skip to content
 • Vårt synsätt
 • Våra tjänster
 • Reportage
 • Om Mälby Skog
 • Jobba hos oss
 • Kontakt
 • Husbehovstäkt

  Hållbara resurser från egen fastighet

  Vi hjälper dig som fastighetsägare att ansöka om tillstånd och brytningen av naturmaterial för vägar och vändplaner på den egna gårdens verksamhet.

   

  Syftet med en husbehovstäkt är att låta dig som fastighetsägare nyttja naturmaterial från din fastighet för personligt bruk, som att bygga eller förbättra skogsbilvägar och vändplaner.

  I samråd med din kommun och Länstyrelsen kan du som fastighetsägare bryta 10 000 ton för att bygga eller underhålla skogsbilvägar och vändplaner på egen mark. Vi på Mälby Skog hjälper dig hela vägen från ansökning till att bryta naturmaterialet för att bygga eller förbättra dina skogsbilvägar. Detta tillåter dig som fastighetsägare att undvika inköp av dyrt material från andra källor.

  Efter brytningen av naturmaterialet transporterar vi ditt grus och sten till där det ska användas. Vi har hand om hela kedjan för våra kunder, där utgångspunkten är att det alltid ska vara kostnadseffektivt för dig som markägare och med minimal påverkan på den om givande miljön. Mälby Skog har egna maskiner och bilar vilket gör att vi på ett effektivt sätt kan transportera det du behöver till din fastighet.

   

  Transporter av grus och sten

  Transporter av grus och sten spelar en viktig roll inom skogsbruket, där de används för att anlägga skogsvägar som gör det möjligt för skogsarbetare att nå avlägsna delar av skogen för skötsel och avverkning. Detta bidrar till en hållbar skogshantering och kan göra skogsbruket mer effektivt och ekonomiskt lönsamt.

  Mälby Skog har egna maskiner och bilar vilket gör att vi på ett effektivt sätt kan transportera det du behöver till din fastighet. Vi har hand om hela kedjan för våra kunder, där utgångspunkten att det alltid ska vara kostnadseffektivt för dig som markägare och med minimal påverkan på den omgivande miljön.

   

  Fördelar med om husbehovstäkt och transporter

  • Kostnadseffektivt: Genom att bryta naturmaterial från din fastighet kan du som markägare undvika kostnader av dyrt material från andra källor.
  • Enkel process: Vi hjälper dig under hela processen från ansökan till färdig skogsbilväg.
  • Vi transporterar ditt naturmaterial till platsen där det ska användas.
  • Alltid med egna maskiner och egen personal.
  • Vi har koll på juridiken

  Behöver du hjälp med att ansöka om husbehövstäkt?

  Ingen fara, jag ser till att ansökan går till på rätt sätt och skickas iväg till din kommun eller länsstyrelse.

  Ring Ronny på 073-047 22 32

  Ronny Sjöqvist

  VD

  Ett urval av våra skogliga tjänster

  Mälby Skog har ett brett utbud av för dig som skogsägare – allt från ett första uppstartsmöte till färdiga bokslut och avslutade virkestransporter.

  Flistransport

  Mälby Skog har alla typer av bilar för att kunna transportera råvaran efter utförd flisning eller krossning. Enkelt och smidigt!

  Läs mer

  Plantering

  Vi utför plantering av ny skog skräddarsytt efter din fastighet och skapar goda förutsättningar för nästa generation skog.

  Läs mer

  Skogsgödsling

  Genom att tillföra ny näring till skogen kan du förbättra både tillväxt och kvalitet, samtidigt som du skyddar skogen från skador och sjukdomar.

  Läs mer

  Avverkningsuppdrag

  Vi hjälper dig med alla typer av avverkningsuppdrag utan onödiga mellanhänder. 

  Läs mer

  Bokföring, deklaration och bokslut för skogsägare

  Bokföring, deklaration och bokslut är alla viktiga aspekter av skogsägandet som säkerställer att ekonomin för skogsbruket är välorganiserad och uppfyller de regler och bestämmelser som finns.

  Läs mer

  Krossning av grot och trädelar

  Krossa grot och trädelar och omvandla resurser snabbt till användbar flis.

  Läs mer

  Skogsbilväg och vändplaner

  Skogsbilvägar och vändplaner är nödvändiga för att ge tillgång till avlägsna områden av skogen där avverkning och skötsel behövs.

  Läs mer

  Certifiering av fastigheter

  Certifiering av skogsfastigheter är ett viktigt verktyg för att säkerställa hållbarhet och ansvarsfullhet inom skogsbranschen och garanterar en mer hållbar användning av skogsresurser.

  Läs mer

  Ansökningar, avtal, avverkningsanmälningar och samråd med myndigheter

  Mälby Skog hjälper dig upprätta avtal, anmälningar och samråd med myndigheter.

  Läs mer